EC Będzin poprawia wyniki finansowe

17 maja 2016, 09:45 Alert

(EC Będzin/CIRE)

EC Będzin / fot. Wikimedia Commons

W pierwszym kwartale 2016 roku GK EC Będzin odnotowała znaczną poprawę wyników w segmencie energetyka. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o około 10 proc., wynik operacyjny o ponad 16 proc., a zysk netto o 15 proc.

W pierwszy kwartale 2016 roku GK EC Będzin w segmencie energetyka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 50,737 mln zł, wobec 45,581 mln zł rok wcześniej (+10,4 proc.). Wynik segmentu na działalności operacyjnej wzrósł o 16,3 proc. do poziomu 17,486 mln zł, a zysk netto w wysokości 13,942 mln zł był wyższy od osiągniętego rok wcześniej o 15 proc.

Segment energetyka w GK EC Będzin obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła zarówno w źródłach konwencjonalnych jak również wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przy spalaniu i współspalaniu biomasy. Oprócz tego Grupa prowadzi działalność w segmencie finansowym, obejmującym działalność finansowo-usługową w zakresie wydzierżawiania, leasingowania lub udostępniania w innej formie składników majątku trwałego. Segment ten w pierwszym kwartale 2016 roku wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 9,158 mln zł, wynik operacyjny w wysokości 5,490 mln zł, a zysk netto na poziomie 804 tys. zł.