Elektrociepłownia Bydgoszcz przełącza się na gaz

21 lipca 2023, 07:41 Alert

Elektrownia Bydgoszcz uruchomiła niskoemisyjną kotłownię, składająca się z czterech wodnych kotłów gazowych o mocy 9,5 MWt każdy. Tamtejsze kotły węglowe zostały całkowicie wyłączone.

Elektrociepłownia Bydgoszcz. Źródło: PGE EC
Elektrociepłownia Bydgoszcz. Źródło: PGE EC

Nowa kotłownia gazowa ma zapewnić produkcję ciepła w sposób przyjazny środowisku, a także wpłynąć na poprawę jakości powietrza w mieście. Podczas najbliższego sezonu grzewczego dostarczy ciepło do miejskiego systemu ciepłowniczego w Bydgoszczy.

– Oddanie do eksploatacji niskoemisyjnej kotłowni gazowej o mocy ok. 40 MW pozwoliło na całkowite wyłączenie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Bydgoszcz I i przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o blisko 50 proc. Inwestycja ta przybliża nas do osiągnięcia 100-procentowego udziału paliw nisko i zeroemisyjnych w produkcji ciepła do 2030 roku. Cieszę się, że została ona zrealizowana przez polską firmę Energotechnika – Energorozruch – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, do której należy elektrociepłownia w Bydgoszczy.

Zastosowane w kotłowni urządzenia mają zapewnić wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię cieplną, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Koszt inwestycji, zrealizowanej przez firmę Energotechnika – Energorozruch, wyniósł ponad 23 mln zł.

Do PGE Energia Ciepła należą w Bydgoszczy Elektrociepłownia Bydgoszcz I i Elektrociepłownia Bydgoszcz II, o łącznej mocy 564 MWt, dostarczającej około 4,0 mln GJ energii cieplnej rocznie do blisko 90 procent mieszkańców miasta.

Polska Grupa Energetyczna / Polska Agencja Prasowa / Jędrzej Stachura

Gaz-System przyłączy kolejną elektrownię do swojej sieci przesyłowej