Elektrownia Adamów zostanie rozebrana

6 maja 2020, 15:15 Alert

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA poinformowała o zawarciu umowy ze spółką MK Explosion na rozbiórkę obiektów i przygotowanie terenu w Elektrowni Adamów do potencjalnych nowych inwestycji.

Rozbiórka Elektrowni Adamów

Koszt rozbiórki ma wynosić 57,5 miliona złotych. Rozliczenie realizacji umowy realizowane ma być przychodami ze sprzedaży złomu, gruzu i innych materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki. Termin realizacji ustalono na 21 miesięcy od dnia przekazania terenu rozbiórki. – Wykonawca zobowiązał się, że w terminie 21 dni od podpisania umowy uzyska i dostarczy Spółce ZE PAK SA gwarancję bankową zabezpieczającą należyte wykonanie przedmiotu umowy w okresie realizacji umowy w wysokości 5 mln złotych. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i Spółki, ustalona została kara w wysokości 5 mln złotych – czytamy w komunikacie spółki.

ZE PAK/Michał Perzyński