E.ON: Redukcja emisji CO2 to nie tylko wymóg prawny, ale i szansa na lepszy produkt

11 kwietnia 2024, 07:20 Ciepłownictwo

– Planowanie strategii energetycznej jest kluczowe dla firm, aby efektywnie zarządzać zużyciem energii, zasobami i rozwojem technologii, jednocześnie dbając o środowisko. Dążenie do zredukowania emisji CO2 jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także sposobem na osiągnięcie oszczędności finansowych i zwiększenie atrakcyjności produktów dla klientów i inwestorów – twierdzi E.ON Polska, firma zajmująca się obrotem energią.

Źródło: freepik
Źródło: freepik

  • Zdaniem przedstawicieli E.ON Polska, odejście od węgla to obecnie jedno z najważniejszych zadań gospodarek europejskich.
  • E.ON podnosi, że budowa strategii energetycznej jest procesem długoterminowym, który wymaga elastyczności i ciągłego dostosowywania się do warunków rynkowych, technologicznych, regulacji oraz klientów.
  • Jest to złożony proces pełen wyzwań, jednak korzyści na ogół przewyższają nakłady pracy przeznaczone na jej opracowanie i implementację – czytamy.

Eksperci E.ON Polska podnoszą, że efektywność energetyczna, optymalizacja kosztów działalności, zmieniające się przepisy prawne i oczekiwania rynku, to rzeczywistość, której muszą dziś sprostać przedsiębiorstwa. Zdaniem producenta i dystrybutora energii, ta droga wymaga odpowiednio skonstruowanej strategii energetycznej. – Planowanie strategii energetycznej jest kluczowe dla firm, aby efektywnie zarządzać zużyciem energii, zasobami i rozwojem technologii, jednocześnie dbając o środowisko. Dążenie do zredukowania emisji CO2 jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także sposobem na osiągnięcie oszczędności finansowych i zwiększenie atrakcyjności produktów dla klientów i inwestorów. Opracowanie elastycznej strategii energetycznej, która uwzględnia dynamiczne zmiany rynkowe, technologiczne i regulacyjne, pozwala firmom na szybkie dostosowanie się do nowych warunków i osiąganie zarówno celów ekonomicznych, jak i środowiskowych – podkreśla firma.

Zdaniem przedstawicieli E.ON Polska, odejście od węgla to obecnie jedno z najważniejszych zadań gospodarek europejskich. – Cele związane z dekarbonizacją są ukierunkowane zarówno na duże i energochłonne koncerny, jak i na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Już w tym roku na największe firmy nałożono obowiązek raportowania ESG. W perspektywie najbliższych trzecg lat obejmie on kolejne grupy z ponad 70 procent małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie – zaznaczają.

– Strategia energetyczna to plan działań, który pozwala przedsiębiorstwu skutecznie zarządzać efektywnością energetyczną, swoimi zasobami czy rozwojem w zakresie wdrażanych nowych technologii w obszarze energetyki. Jednak przede wszystkim pomaga nadzorować wpływ firmy na środowisko – mówi Justyna Wysocka-Golec, liderka zespołu ESG, dekarbonizacji i różnorodności KPMG w Polsce, w jednym z odcinków podcastu E.ON Talks.

– Obecnie firmy szukają różnych sposobów na to, żeby ograniczać emisję. Powodów jest wiele – może być to obowiązek narzucony przez Unię Europejską, ale również chęć posiadania zeroemisyjnego produktu. Wpływ mają również klienci, interesariusze lub inwestorzy, którzy oczekują od danego przedsiębiorstwa zaplanowanych działań zmierzających do zeroemisyjności lub jej całkowitego osiągnięcia – zaznacza. Jej zdaniem, określenie zasobów, obecnej efektywności czy źródeł energii, którymi dysponuje firma powinno podstawą do rozpoczęcia pracy nad strategią energetyczną.

– Firmy powinny też przeanalizować swój profil konsumpcji, a także przyjrzeć się jak wpływa na niego otoczenie. Warto też sprawdzić dostępne technologie i alternatywne źródła energii oraz odnieść swoje założenia w stosunku do działań konkurencji – dodaje.

E.ON podkreśla, że budowa strategii energetycznej jest procesem długoterminowym, który wymaga elastyczności i ciągłego dostosowywania się do warunków rynkowych, technologicznych, regulacji oraz klientów. – Jej skuteczne wdrożenie może dostarczyć szeregu odpowiedzi, które pozwolą firmie osiągać nie tylko założone cele ekonomiczne, ale również benefity środowiskowe i społeczne. Jest to złożony proces pełen wyzwań, jednak korzyści na ogół przewyższają nakłady pracy przeznaczone na jej opracowanie i implementację – zaznacza firma.

Opracował Jędrzej Stachura

Potrzebne są biliony na politykę klimatyczną, których nie ma w kryzysie