Enea i Bogdanka wspólnie budują innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną

7 czerwca 2016, 15:35 Alert

(Enea)

Bogdanka integruje się z Eneą, stając się centrum kompetencyjnym wydobycia węgla w Grupie. Członkowie zarządu Enei rozmawiali dziś na ten temat z pracownikami Bogdanki. Spotkali się także z liderami związków zawodowych i zjechali na poziom – 960 m, aby obejrzeć proces wydobycia węgla.

– Bogdanka, stając się częścią jednego z największych koncernów w Polsce zyskała wiele potencjalnych korzyści. Postępująca, ściślejsza integracja LWB z Eneą umożliwi skorzystanie z tych szans oraz pozwoli nam wspólnie budować innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną – powiedział podczas spotkania z pracownikami Bogdanki wiceprezes Enei ds. korporacyjnych, członek rady nadzorczej LWB Wiesław Piosik.

– LWB pełni w naszej Grupie ważną rolę – jest centrum kompetencyjnym wydobycia węgla – podkreślił wiceprezes Piosik.

– Proces integracji pozytywnie wpływa na wynik finansowy całej naszej Grupy i jest szansą na zwiększenie przychodów – przekazał wiceprezes Enei ds. finansowych Mikołaj Franzkowiak.

Grupa Enea rozwija się we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. W Bogdance wydobywa węgiel, który w elektrowni w Kozienicach zamieniany jest w energię elektryczną, a ta trafia do gniazdek w domach ok. 2,5 mln Klientów. Cała Grupa składa się obecnie z 27 spółek, w których pracuje ok. 15 tys. specjalistów.