Energa potwierdza wyniki aukcji rynku mocy na 2024

11 grudnia 2019, 11:30 Alert
energa-gdansk-16
fot. Energa

Energa potwierdziła wcześniejsze informacje odnośnie obowiązku mocowego zakontraktowanego podczas aukcji głównej rynku mocy na rok 2024.

Jak wynika, ze wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2024 opublikowanych 10 grudnia, spółki Grupy Energa zawarły umowy z obowiązkiem mocowym na rok 2024 z na poziomie 529 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 137,4 mln PLN. Cena zamknięcia aukcji mocy wyniosła 259,87 PLN/kW/rok.

Energa zastrzega, że podane wyniki nie są ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

CIRE.pl

PGE zakontraktowała 5 070 MW obowiązku mocowego na rok 2024