PGE zakontraktowała 5 070 MW obowiązku mocowego na rok 2024

11 grudnia 2019, 10:30 Alert
Rozbudowywana Elektrownia Opole, Fot. PGE
Rozbudowywana Elektrownia Opole, Fot. PGE

Zarząd PGE poinformował, że ostatecznie w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2024, zakontraktowane zostało łącznie 5 070 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy.

Aukcje rynku mocy

PGE zakontraktowało 1 335 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 17 lat), 3 695 MW dla jednostek modernizowanych, w tym 3 330 MW z umową mocową na 5 lat oraz 365 MW z umową mocową na 7 lat oraz 40 MW dla niepotwierdzonej jednostki redukcji zapotrzebowania z umową mocową na 1 rok. Łącznie w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2024 PGE zakontraktowało 5 070 MW obowiązku mocowego. Wcześniej grupa podawała, że zakontraktowała w ramach tej aukcji nie mniej niż 4 332 MW obowiązku mocowego.

Cenę zamknięcia aukcji wyniosła 259,87 PLN/kW/rok. Jednak jak zastrzega PGE podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe. Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2024, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcji na rok 2021 wynosi 9 713 MW.

CIRE.pl/Polska Agencja Prasowa

Rynek mocy na giełdzie?