Energa bierze kredyt na rozwój OZE

17 września 2019, 15:15 Alert
energa_farma_fotowoltaiczna_w_gdansku

Energa zawarła we wtorek umowę odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked). Środki z kredytu mają być przeznaczane a rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych, a także zostaną częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami. 

Umowa Energi z bankami

Energa zawarła umowę z konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Caixabank Oddział w Polsce oraz MUFG Bank. Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce odnawialnego kredytu ESG-linked o wartości 2,0 mld zł. Środki z Kredytu mają być wykorzystane m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych, a także zostaną częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami.

Warunkiem udzielenia Kredytu jest wykorzystanie udzielonych środków na cele nie związane z energetyką węglową. Kredyt udzielony jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Spółka zobowiązała się do uzyskiwania ratingu ESG (ang. ESG: Environmental, Social, Governance), którego poziom może wpływać na wysokość marży.

CIRE.pl/Polska Agencja Prasowa