Energetyczni giganci sfinansują fuzję kopalń

30 marca 2017, 06:15 Alert

Zarząd PGNiG wyraził zgodę na objęcie przez spółkę zależną, PGNiG Termika, dodatkowych udziałów w kapitale Polskiej Grupy Górniczej o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł – podało PGNiG w komunikacie. PGG wesprze także Polska Grupa Energetyczna kwotą 100 mln zł.

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

Miliard na węglową fuzję 

Dokapitalizowanie PGG przez PGNiG Termika ma nastąpić w transzach i być jednym ze źródeł finansowania planowanego nabycia przez PGG aktywów spółki Katowicki Holding Węglowy.Wcześniej zarząd Energi poinformował, że podjął kierunkową decyzję o dokapitalizowaniu Polskiej Grupy Górniczej kwotą 100 mln zł przez Energa Kogeneracja.

Ministerstwo Energii informowało, że po połączeniu z KHW Polska Grupa Górnicza ma być dokapitalizowana kwotą ok. 1 mld zł.Według wcześniejszych informacji, w powiększoną PGG miały zaangażować się kapitałowo obecne już wśród udziałowców Grupy podmioty: Węglokoks i Towarzystwo Finansowe Silesia, a także Enea, która będzie nowym inwestorem. Łącznie te podmioty miały dać 700 mln zł. Zdecydowano jednak, że Węglokoks nie weźmie udziału w dokapitalizowaniu.

Przedstawiciele resortu energii nie wykluczali jednocześnie, że także obecni udziałowcy PGG – spółki z grup PGE, PGNiG i Energa – mogą wziąć udział w dalszym podwyższaniu kapitału grupy po jej połączeniu z holdingiem.

Do gry wchodzi PGE

Zarząd spółki Polska Grupa Energetyczna poinformował  29 marca 2017 roku, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.spółka zależna od PGE, podjęła decyzję dotyczącą dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („PGG”) w kwocie 100 mln zł. – Powyższa decyzja związana jest z planowanym nabyciem przez PGG aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego. O finalizacji procesu inwestycyjnego Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym – czytamy w komunikacie spółki.

Polska Agencja Prasowa/Polska Grupa Energetyczna