Forum Energii: Polska może wpisać się w unijną politykę klimatyczną

4 grudnia 2020, 17:30 Alert

Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk i Michał Borkowski z Forum Energii piszą o unijnej polityce klimatycznej, której częścią może być Polska. Ich zdaniem unijny cel 55-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku jest symbolem coraz bardziej wymagającej polityki klimatycznej.

Polska flaga
Flaga Polski. Fot. Pixabay.com

Zadanie ambitne, ale osiągalne

Analiza Forum Energii wskazuje, że wskazywany przez Komisję Europejską unijny cel redukcyjny nie oznacza, iż każdy kraj musi do niego dołożyć tyle samo. Zdaniem autorów, uwzględniając zasadę wspólnego celu, ale różnych wysiłków, wkład Polski powinien wynieść między 44 a 51 procent redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do 1990 roku. To nadal zadanie bardzo ambitne, ale osiągalne.

W dokumencie „Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcyjne emisji GHG do 2030 roku?”, Forum Energii definiuje projekty flagowe w elektroenergetyce, transporcie, ciepłownictwie i ogrzewnictwie.

To działania, które i tak są nieuchronne, bo będziemy odchodzić węgla, którego kres już w Polsce widać i musimy wygrać walkę ze smogiem. To pozwoli nam także na zmniejszenie emisji. Wokół projektów flagowych można zbudować konsensus społeczny i polityczny. Wiele działań rząd już wskazał jako priorytetowe – komentuje dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii.

Zdaniem Forum Energii, realizacja projektów flagowych pozwoli na ograniczenie emisji GHG o 42 procent w stosunku do 1990 roku. Oznacza to, że luka w redukcji emisji, którą musimy wypełnić działaniami w przemyśle oraz rolnictwie i leśnictwie wynosi między dwa a dziewięć procent.

Cała analiza jest dostępna tutaj.

Forum Energii

Czesi rekomendują odejście od węgla do 2038 roku