Grabowski: Gaz łupkowy to większe dochody i mniejsza emisja

2 kwietnia 2014, 11:00 Energetyka
Maciej Grabowski

Minister Środowiska Maciej Grabowski wziął udział w konferencji European Shale Gas Revolution zorganizowanej w Paryżu przez Eurpean Voice.

Zgromadzeni na konferencji uczestnicy – przedstawiciele biznesu, administracji i przemysłu wydobywczego dyskutowali o łupkowej szansie dla Europy, omawiając przykłady najlepszych praktych, najnowsze wyniki badań, a także potencjalne zagrożenia. Poruszono również temat europejskich i krajowych uregulowań prawnych, w tym ich wpływu na konkurencyjność.

– Już obecnie, zarówno w UE, jak i na poziomie krajowym mamy solidne ramy prawne, które mogą być zastosowane do aktywności łupkowej. Każdy aspekt procesu rozpoznawczego i wydobywczego – procedury koncesyjne, oceny oddziaływania na środowisko, kwestie odpadowe czy też zużycie wody – jest już regulowany przez jeden lub kilka aktów, chociaż w większości przypadków nie są to przepisy dedykowane bezpośrednio łupkom – mówi minister Grabowski. – Jest wiele czynników, które sprawiają, że wydobycie gazu łupkowego może wiązać się z zasadniczą zmianą – co najmniej na miarę takiej, jaka dokonała się w związku z wydobywaniem gazu łupkowego w USA. Dla państw wydobywających oznacza to zwiększenie dochodów, zmniejszenie cen gazu oraz znaczną redukcję emisji CO2 – dodaje.