Greenpeace domaga się transformacji energetycznej od PGE, a ta odpowiada

15 września 2020, 14:30 Alert
Fot.: Greenpeace
Fot.: Greenpeace

Greenpeace prostowało przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Zdaniem organizacji, największa ta spółka elektroenergetyczna neguje kryzys klimatyczny. PGE odpowiada kontrą.

Protest Greenpeace

Przedstawiciele organizacji pojawili się przed siedzibą PGE z ośmiometrowym transparentem, na którym znalazła się przerobiona reklama koncernu z hasłem „Mamy energię do negowania kryzysu klimatycznego”. – Akcja miała być komentarzem do oficjalnej odpowiedzi spółki córki PGE – PGE GiEK – na pozew klimatyczny fundacji Greenpeace, w której największy emitent w Polsce zaprzecza naukowemu konsensusowi w sprawie zmiany klimatu. Aktywistki i aktywiści domagają się od prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego wzięcia odpowiedzialności za strategię całej grupy PGE i pilnego wyznaczenia daty odejścia PGE od węgla na rok 2030 – czytamy w komunikacie organizacji.

W marcu Greenpeace złożył pozew klimatyczny przeciwko spółce PGE GiEK, będącej właścicielem m.in. elektrowni Bełchatów – największej elektrowni węglowej w Unii Europejskiej. W pozwie ekolodzy domagają się, aby spółka natychmiast zaprzestała nowych inwestycji węglowych oraz by do 2030 roku osiągnęła zerową emisję z działających zakładów opalanych węglem. – Zamiast klarownej strategii odchodzenia od węgla, w odpowiedzi PGE GiEK na pozew znalazły się zaskakujące stwierdzenia negujące stanowisko i konsensus nauki w sprawie zmiany klimatu, przeczące faktowi przyczyniania się PGE GiEK, największego emitenta gazów cieplarnianych w Polsce, do kryzysu klimatycznego, a także nie znajdujące odzwierciedlenia w rzeczywistości stwierdzenia jakoby działalność PGE GiEK służyła środowisku – podaje organizacja.

Z kolei Polska Grupa Energetyczna przekonuje, że sama zmierza w stronę zielonych technologii, ale ponad 90 procent wytwarzanej przez nią energii nadal pochodzi z węgla. Zdaniem PGE GiEK transformacja energetyczna powinna mieć charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. – Takie podejście umożliwi górniczo-energetycznym regionom równomierne rozłożenie nakładów inwestycyjnych w szerszej perspektywie czasowej, optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału przemysłowego i stopniowe budowanie nowego charakteru gospodarczego górniczo-energetycznych  regionów – podaje PGE. Przykładem mają być plany związane z przyszłością Kompleksu Bełchatów w kontekście Zielonego Ładu UE do 2050 roku.

Transformacja Bełchatowa oczami PGE

Elektrownia Bełchatów, której moc zainstalowana sięga 5,1 GW w przyszłości ma stać się miejscem rozwoju fotowoltaiki. Ten etap ma rozpocząć inwestycja w 60 MW mocy. Instalacja ma zacząć funkcjonować w 2022 roku. Fotowoltaikę PGE chce wspomóc wiatr w pobliskich elektrowniach wiatrowych, jak Góra Kamieńsk, a w przyszłości Góra Szczerców o dodatkowej mocy 70 MW.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna chce uwzględnić w transformacji regionu potencjału OZE (wiatr, fotowoltaika), a także możliwości termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Przy pełnym wykorzystaniu potencjału OZE i ITPOE (instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, moc zainstalowana w kompleksie bełchatowskim ma osiągnąć poziom ok. 6,7 procent, a produkcja energii elektrycznej jedynie ok. 1,5 proc. stanu z 2018 roku. – Dlatego w celu optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury przesyłowej wysokich napięć, dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz uwzględniając specyfikę rejonu bełchatowskiego, transformacja powinna również uwzględniać budowę niskoemisyjnych, wielkoskalowych i stabilnych źródeł energii – argumentuje spółka.

Inwestycje

Pod koniec 2019 roku spółka podpisała z PGE Energia Odnawialna umowę o współpracy przy budowie instalacji fotowoltaicznych o powierzchni blisko 100 ha przy Elektrowni Bełchatów. Planowana inwestycja fotowoltaiczna pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE o 60 MW. PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE GiEK grunty o łącznej powierzchni 94,21 ha, na których zbuduje jedną z największych w kraju instalację fotowoltaiczną znajdującą się w pobliżu elektrowni węglowej. Pod inwestycję trafią tereny położone w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów.

PGE przekonuje, że jest liderem sektora OZE w Polsce. Przedsięwzięcie, które powstanie na terenie bełchatowskiego kompleksu energetycznego, będzie częścią realizowanego w Grupie PGE Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 roku ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej.  Ponadto, to PGE GiEK dysponuje łącznie czterema lokalizacjami w bełchatowskim kompleksie energetycznym, które w przyszłości mogą zostać przeznaczone pod budowę instalacji PV. PGE rozważa także Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) „Waste to Energy” na terenie kompleksu bełchatowskiego. –  Za budową ITPOE przemawia także możliwość pozyskania preferencyjnego finansowania, w tym również z funduszy JTF (Just Transition Fund – Funduszu Sprawiedliwej Transformacji) – przekonuje koncern. Polska Grupa Energetyczna zapewnia, że jesienią tego roku pojawi się nowa strategia spółki, która ma uwzględniać zmiany w otoczeniu prawnym, krajowym jak i międzynarodowym, w tym politykę klimatyczną UE.

Greenpeace/Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki