Rzecznik ZE PAK komentuje przegrany proces z Greenpeace

26 lipca 2022, 13:15 Alert

Najwyższy Sąd Administracyjny (NSA) podtrzymał decyzję organów środowiskowych nakazującą przygotowania przez ZE PAK raportu oceny oddziaływania Odkrywki Tomisławice w województwie wielkopolskim na środowisko, w związku z czym Greenpeace ogłosił swoją wygraną w procesie ze spółką Zygmunta Solorza-Żaka. Teraz do sprawy odniósł się sam ZE PAK Maciej Łęczycki.

Odkrywka Tomisławice. Fot. Greenpeace
Odkrywka Tomisławice. Fot. Greenpeace

ZE PAK przegrywa z Greenpeace

Jak podaje Łęczycki, rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło w postępowaniu zainicjowanym wyłącznie przez Spółkę (KWB Konin S.A) i potwierdza jedynie konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem Spółki. – Orzeczenie nie ma charakteru nakazowego i nie potwierdza jakichkolwiek naruszeń w związku z eksploatacją odkrywki Tomisławice – podkreślił.

Rzecznik ZE PAK przypomina dalej, że KWB Konin SA prowadzi eksploatację odkrywki Tomisławice w oparciu o ważną do końca 2030 roku koncesję na eksploatację tego złoża. – Zgodnie z informacjami przez ZE PAK przy okazji publikacji wyników finansowych za 2021 eksploatacja tej odkrywki zakończy się na sześć lat przed upływem ważności koncesji, tj do końca 2024 roku. Udzielenie koncesji zostało poprzedzone wydaniem decyzji Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 7 sierpnia 2007 roku (znak OŚ – 7624/5/2006) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża Tomisławice w granicach gminy Wierzbinek. W ww. decyzji środowiskowej z 2007 roku został oceniony kompleksowo wpływ odkrywki na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko obejmowała również swoim zakresem wpływ odwodnienia zakładu górniczego na warunki wód powierzchniowych i podziemnych do końca eksploatacji odkrywki – czytamy w oświadczeniu. Maciej Łęczycki przypomina, że decyzja Wójta jest ostateczna i prawomocna.

– Niemniej jednak mając na uwadze potrzebę kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko do końca eksploatacji odkrywki, z uwzględnieniem zmienionych już warunków środowiska wskutek dotychczas prowadzonej działalności górniczej, Spółka zdecydowała się na wystąpienie z wnioskiem o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Tomisławice”. Opracowywany raport o oddziaływaniu na środowisko zostanie złożony w RDOŚ we wrześniu 2022 roku i będzie wykonany zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu RDOŚ w Poznaniu z dnia 21.10.2021 roku znak WOO-II.420.2.2021.WN.21. – czytamy w oświadczeniu rzecznika ZE PAK.

ZE PAK/Michał Perzyński

Greenpeace wygrał w sądzie z ZE PAK w sporze o odkrywkę Tomisławice