Grupa Lotos zostanie usunięta z indeksów Giełdy Papierów Wartościowych

26 lipca 2022, 12:00 Alert

Grupa Lotos zostanie usunięta przez Giełdę Papierów Wartościowych Benchmark z portfeli WIG20 oraz innych indeksów giełdowych.

Siedziba Lotosu. Fot. Lotos
Siedziba Lotosu. Fot. Lotos

Lotos zostanie wykreślony z GPW

Giełda Papierów Wartościowych Benchmark zdecydowała o usunięciu Grupy Lotos z portfeli WIG20, a także innych indeksów giełdowych. Decyzja została podjęta po dwóch dniach od informacji o wpisaniu połączenia z PKN Orlen do rejestru sądowego.

Najbardziej prawdopodobne jest zastąpienie Grupy Lotos przez Grupę Kęty. – W przypadku nadzwyczajnej rewizji do indeksu wchodzi pierwsza spółka z listy rezerwowej, czyli obecnie Kęty – powiedział dla Polskiej Agencji Prasowej Maciej Marcinowski z Trigon DM. GPW zawiesi obrót akcjami Lotosu od 29 lipca 2022 roku do momentu wykluczenia tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW.

Tydzień temu walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się na fuzję z Grupą Lotos.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska

Microsoft tworzy program przewidywania przyszłości dla Lotosu