ICIS: Regionalne węzły gazowe pozostają mało płynne

6 lutego 2015, 10:21 Alert

(Wojciech Jakóbik)

Według ośrodka analitycznego ICIS płynność na rynkach gazu w Europie jest zbyt mała, aby mogły powstać nowe, regionalne węzły gazowe. Podają w tym kontekście przykład porażki w tworzeniu hubu we Francji i łączeniu rynku niemieckiego z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Agencja Współpracy Regulatorów Energetycznych (ACER) wyznaczyła limit ośmiu umów handlu gazem na węzeł dziennie na okres minimum 22-24 miesięcy na wolumen minimum 120MW do 2017 roku. Huby, które nie spełnią tej normy będą musiały przejść strukturalną reformę zwiększającą płynność. Eksperci ICIS wskazują, że nawet trzecie pod względem płynności dwa rynki niemieckie będą miały problem z wypełnieniem tego zobowiązania. Jednakże ich fuzja przyniosłaby więcej strat, niż korzyści.

Za połączeniem optuje Austria, która domaga się połączenia z CEGH (Baumgarten) z rynkami Słowacji i Czech. Połączenie rozważają także Hiszpania i Portugalia.