ITRE apeluje o wsparcie magazynów energii i zielonego wodoru

30 czerwca 2020, 07:00 Alert
Parlament Europejski UE Unia Europejska PE

Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji do spraw Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) poparli rozwój technologii magazynowania energii oraz zielonego wodoru jako narzędzi dalszej dekarbonizacji gospodarki europejskiej.

ITRE wezwała Komisję Europejską i państwa członkowskie do usunięcia barier regulacyjnych rozwoju magazynów energii oraz podkreślili znaczenie zielonego wodoru wytwarzanego z pomocą energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Zaapelowała o dostosowanie infrastruktury gazowej do transportu tego paliwa, bo jej użycie do dostaw gazu ziemnego ma mieć charakter przejściowy. Posłowie zaapelowali także o stworzenie standardów baterii europejskich pozwalających na uniezależnienie kontynentu od produkcji poza jego granicami.

Raport trafi do głosowania w Parlamencie Europejskim w sesji plenarnej zaplanowanej na 8-10 lipca. Komisja Europejska zaproponowała plan osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 roku. W tym celu należy zdekarbonizować całą gospodarkę, w tym przemysł ciężki poprzez rozwój OZE oraz ich zabezpieczenie z pomocą magazynów energii oraz wodoru, a także zastosowanie tego paliwa przy wytwarzaniu energii na potrzeby wysokoenergetycznych procesów przemysłowych.

ITRE/Wojciech Jakóbik