Jak zbudować polskie kadry dla elektrowni jądrowej

5 kwietnia 2017, 17:30 Alert
atom energetyką jądrowa
fot. Pixabay

Ministerstwo Energii organizuje II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej, które odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. W spotkaniu weźmie udział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Jak informuje resort w trakcie konferencji zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z energetyką jądrową. Podczas spotkania odbędzie się także dyskusja dotycząca polskiej strategii efektywnego budowania kompetencji dla energetyki jądrowej.

– Budowa elektrowni jądrowej w Polsce wymaga odpowiedniego przygotowania przyszłych pracowników – pisze w komunikacie resort energii. Jak czytamy resort przypomina, że niezwykle istotne jest kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, a także doskonalenie kadry zatrudnionej w instytutach naukowych, przedsiębiorstwach oraz instytucjach realizujących zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej.

W 2016 r. Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii przeprowadził ogólnopolskie badanie uczelni publicznych w zakresie kształcenia związanego z energetyką jądrową i medycyną nuklearną. Oferty kształcenia w tej dziedzinie lub plany ich wprowadzenia zaprezentowały 33 uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. Wśród naukowców i nauczycieli akademickich mamy 119 edukatorów ds. energetyki jądrowej, z czego 29 edukatorów to aktywna grupa pracowników szkół wyższych, mająca duże znaczenie w procesie planowania i realizacji ofert kształcenia akademickiego.

W przemyśle jądrowy tylko w UE zatrudnionych jest ok. 470 tysięcy osób. – Rozwój energetyki jądrowej w Polsce wpłynie na utworzenie tysięcy miejsc pracy, zarówno dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, jak i popularnych zawodów (spawacz, mechanik, elektryk) – czytamy w komunikacie.

To praca w głównych obiektach elektrowni, we współpracujących fabrykach czy biurach projektowych, w instytutach badawczych oraz urzędach dozoru jądrowego i technicznego, a także w instytucjach ochrony środowiska. – Ze względu na tzw. efekty mnożnikowe całkowita liczba miejsc pracy utworzonych dzięki wdrożeniu energetyki jądrowej będzie odczuwalna w skali całej gospodarki – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że w tym roku zgodnie z deklaracjami ma zapaść decyzja kierunkowa dotycząca budowy w Polsce elektrowni jądrowej. Przed podjęciem tej decyzji rząd powinien przedstawić model finansowania. Zgodnie z zapowiedziami rząd nie bierze już pod uwagę mechanizm różnicowego. – Jak mówił w marcu minister energii Krzysztof Tchórzewski, byłoby dobrze jeśli resortowi udałoby się opracować model finansowania przed czerwcem tego roku, kiedy mają zapaść kluczowe decyzje na arenie UE w sprawie reformy systemu handlu emisjami. Minister sugerował, że atom może być jednym z tematów elementów rozmów z Komisją w sprawie EU ETS oraz pakietu zimowego.

Ministerstwo Energii