Polityka Surowcowa Państwa z naciskiem na geotermię. Minister Jędrysek w Toruniu

23 lutego 2018, 06:00 Środowisko

W Toruniu odbyły się kolejne konsultacje związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był drugi filar PSP dot. m.in. ciepła Ziemi. Organizatorem spotkania, które miało miejsce 22 lutego 2018 r., był wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Mariusz Orion Jędrysek w Toruniu. Fot. Ministerstwo Środowiska

Wiceminister środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek wraz z innymi politykami, ekspertami i przedsiębiorcami uczestniczyli w panelach dyskusyjnych pn. „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych” dot. pozyskiwania energii z geotermalnych źródeł.

Prof. Jędrysek podkreślił, jak wielką szansą rozwoju dla Polski stanowi geotermia. Zwrócił również uwagę na priorytetowość projektów związanych z ciepłem pochodzącym z Ziemi.

„Biorąc pod uwagę duży potencjał zasobów geotermalnych i korzystne warunki geotermiczne w Polsce, rozwój geotermii i geotermiki staje się jednym z głównych celów Polityki Surowcowej Państwa” – powiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek

„Próbujemy obecnie rozwinąć cały system geotermii od strony surowcowej” – dodał wiceminister.

Kluczowe kwestie

W opinii wiceministra środowiska istotną kwestią jest również rozwój geotermiki, czyli pobór ciepła zamienianego na energię elektryczną.

„Kluczową rolą przy rozwijaniu technologii geotermalnych i odpowiedniego rozpoznania geologicznego może być powstanie Polskiej Agencji Geologicznej, która wspomoże odpowiednio w działaniach Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa” – zaznaczył Jędrysek.

Również obecni na sali samorządowcy zaznaczyli, że inwestycje w odnawialne źródła energii są szansą na tanie i bezemisyjne ciepło dla mieszkańców. Świadczyć o tym może rozwój Lądka Zdroju, który poczynił inwestycje w geotermię na czym zyskali nie tylko lokalni mieszkańcy, ale i turyści.

Dlaczego Toruń?

Polska to kraj bogaty nie tylko w surowce pochodzące z kopalin. Nasze państwo znajduje się na granicy dwóch płyt tektonicznych: gorącej zachodnioeuropejskiej i chłodnej wschodnioeuropejskiej. Na tej granicy i na południu Sudetów mamy znaczące strumienie cieplne, a w sporej części kraju można korzystać z tzw. płytkiej geotermii.

„W Polsce eksploatowane są najczęściej mezozoiczne warstwy, dość zasobne w roztwory wodne. Najbardziej bogatym , jeśli chodzi o wydajność cieplną, są okolice Torunia. Temperatura wody wynosi średnio 62 stopnie na wypływie przy jednoczesnej ogromnej wydajności” – podkreślił prof. Jędrysek.

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i energetycznego Polski dokument, zawierający konkretne założenia dla wielu sektorów.

„Dzisiejszy świat jest cywilizacją surowców. Nie da się z nich nie korzystać. PSP wraz ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju dąży do odpowiedniego gospodarowania tymi złożami” – przypomniał wiceminister.

Projekt PSP składa się z 9 filarów, które skupiają się na całościowym ujęciu geologii. Zwraca on m.in. uwagę na zapotrzebowanie surowcowe państwa oraz na tworzenie narzędzi i wyznaczanie kierunków działań w tym obszarze.

„Cieszę się, że udało nam się zainicjować projekt Polityki Surowcowej Państwa. Dzięki niemu będziemy mogli odpowiednio wykorzystać ogromny potencjał surowcowy naszego kraju” – powiedział prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji nt. Polityki Surowcowej Państwa odbędzie się 28 marca 2018 r. we Wrocławiu. Podsumowująca konferencja odbędzie się w lipcu w Warszawie.

Ministerstwo Środowiska