Kasprzak: Wpływ rozmów gazowych w Berlinie na cenę gazu w Polsce

29 września 2014, 08:49 Energetyka
Piotr Kasprzak 2 (1)

KOMENTARZ

Piotr Kasprzak

Członek Zarządu ds. Operacyjnych 

Hermes Energy Group S.A

W piątej po kolejnej turze rosyjsko – ukraińskich negocjacji w Berlinie, Rosja i Ukraina wypracowały zasadnicze punkty projektu porozumienia w sprawie dostaw gazu w okresie zimy. Finalne porozumienie powinno być zawarte do końca przyszłego tygodnia na kolejnym spotkaniu trójstronnym.

Osiągnięcie wstępnego porozumienia oznacza, że dostawy gazu przez terytorium Ukrainy nie  powinny być zagrożone, a ceny gazu na sezon zimowy 2014/15 notowane na rynkach europejskich powinny odznaczać się trendem spadkowym, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę najwyższe w historii stany napełnienia magazynów gazu w Europie i w Polsce.

Trend ten uwidocznił się na europejskich rynkach już w piątek. Doszło wówczas do znacznych spadków cen gazu na rynku niemieckim i holenderskim. Przecena na piątkowym zamknięciu rynku na produktach spot oraz z dostawą w sezonie zimowym wyniosła 3-4%  w stosunku do cen notowanych, jeszcze w tym samym dniu przed ogłoszeniem informacji w sprawie porozumienia.

Jaki będzie wpływ rozmów w Berlinie na ceny gazu w Polsce? Przekonamy się dopiero dzisiaj , ponieważ sesja notowań dla rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. była w momencie ogłoszenia informacji o zawarciu porozumienia zamknięta. Czy PGNiG S.A. jako główny sprzedawca gazu za pośrednictwem polskiej giełdy odzwierciedli spadkowe trendy w oferowanych przez siebie cenach na giełdzie gazu?

Można mieć wątpliwości, z uwagi na dotychczasową politykę monopolisty – w ostatnich tygodniach obserwowany był wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w stosunku do poziomu cen oferowanych  na zliberalizowanych rynkach Europy. Dzieje się tak, mimo zapewnień o stosowaniu nowej polityki cenowej  w obszarze TGE, zakładającej oferowanie gazu ziemnego innym uczestnikom po cenach rynkowych występujących na zliberalizowanych rynkach.