Kolejna aukcja polskich uprawnień do emisji CO2 za nami

30 lipca 2015, 14:23 Alert

(CIRE)

W środę, 29 lipca giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski przeprowadziła w ramach rynku pierwotnego czwartą w tym roku aukcję uprawnień do emisji (EUA).

Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2,854 mln uprawnień, a zapotrzebowanie zgłoszone przez uczestników aukcji wyniosło 10,329 mln EUA. W aukcji uczestniczyło 15 firm.

Cena rozliczeniowa wyniosła 8,03 euro, a przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 22 917 620 euro.

Poprzednie aukcje polskich uprawnień do emisji CO2 na EEX odbyły się 28 stycznia i 25 marca oraz 20 maja. Wówczas również do sprzedaży przeznaczonych było po 2,854 mln jednostek EUA. Na pierwszej aukcji popyt przekroczył ponad pięciokrotnie podaż, a na kolejnych był odpowiednio ponad dwukrotnie i trzykrotnie większy niż liczba zaoferowanych uprawnień. Cena rozliczeniowa podczas pierwszej aukcji wyniosła 6,76 Euro/EUA, a przychód ze sprzedaży uprawnień wyniósł wówczas 19,293 mln euro. Nieco wyższe przychody przyniosła aukcja marcowa (19,322 mln euro), cena rozliczeniowa była wówczas na poziomie 6,77 euro za uprawnienie. Podczas majowej aukcji, w której uczestniczyło 18 firm, cena rozliczeniowa wyniosła 7,38 euro, a przychód ze sprzedaży uprawnień wyniósł ponad 21,063 mln zł euro.

W sumie w 2015 r., zgodnie z harmonogramem aukcji dostępnym na stronach giełdy EEX (link), Polska planuje sprzedać 17,125 mln uprawnień EUA. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywają się raz na 2 miesiące, kolejne zaplanowane są na 23 września i 18 listopada.