Komisja nadal analizuje polskie przepisy regulujące budowę offshore

25 sierpnia 2022, 17:00 Alert

Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego i obecny europoseł prof. Jerzy Buzek (Platforma Obywatelska/Europejska Partia Ludowa) wystosował pytanie do Komisji Europejskiej, czy polskie regulacje dotyczące wydawania pozwoleń na budowę morskich farm wiatrowych są zgodne z prawem unijnym. Europejska komisarz ds. energii Kadri Simson odpowiedziała mu, że Komisja jeszcze nie zakończyła analizy polskich przepisów.

Budynek Komisji Europejskiej fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl
Budynek Komisji Europejskiej fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Pytania o polski offshore

– W związku ze swoim poprzednim pytaniem wymagającym odpowiedzi na piśmie (P-004410/2021 z 28 września 2021 roku) chciałbym zapytać Komisję o obecny stan analizy zgodności projektu polskiej ustawy w sprawie kryteriów oceny w procedurze przyznawania pozwoleń na budowę morskich farm wiatrowych w Polsce z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa i energii. W związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie i z jej konsekwencjami jest to sprawa najwyższej wagi. Zarówno Polska, jak i Unia muszą przyspieszyć wdrażanie odnawialnych źródeł energii, aby sprawnie uniezależnić się od dostaw paliw kopalnych z Rosji, co podkreślono w komunikacie Komisji z 8 marca 2022 roku pt. „REPowerEU: przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy” (COM(2022)0108). Oparta na rozporządzenie z listopada 2021 roku selekcja podmiotów inwestujących w morską energię wiatrową w Polsce jest już na zaawansowanym etapie, a wciąż nie ma jasności co do skutków analizy prawnej Komisji dotyczącej tej procedury.

Na pytanie to odpowiedziała europejska komisarz ds. energii Kadri Simson, która zaznaczyła, że Komisja nadal analizuje rozporządzenie przyjęte przez Polskę 27 listopada 2021 roku. – Komisja ocenia w szczególności jego zgodność z art. 15 ust. 1 i art. 4 ust. 4 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII), jak również z art. 3 ust. 4 i art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie energii elektrycznej. Urzędnicy Komisji spotkali się z przedstawicielami władz polskich w styczniu 2022 roku, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przedmiotowego rozporządzenia oraz lepiej zrozumieć zasady wydawania pozwoleń na konstrukcje i urządzenia zlokalizowane na morzu oraz odpowiednie uzgodnienia sektorowe. W spotkaniach tych uczestniczyli dyrektorzy generalni ds. energii, ds. handlu, ds. polityki konkurencji oraz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP – czytamy w odpowiedzi komisarz.

– Komisja jest obecnie na końcowym etapie swojej analizy, która obejmuje analizę porównawczą z programami wspierania morskiej energii wiatrowej w innych państwach członkowskich. Inny, wymagający uwzględnienia aspekt stanowi przyznane Polsce odstępstwo od ogólnego wymogu przyznawania pomocy w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji na pierwszym etapie programu wspierania morskiej energii wiatrowej (C(2021) 3436 final), które przestanie obowiązywać w 2025 roku. Na dzień dzisiejszy Komisja nie jest zatem jeszcze w stanie przedstawić uwag na temat możliwych skutków, jakie przedmiotowe przepisy mogą wywierać na konkurencję między podmiotami inwestującymi w farmy wiatrowe oraz na tempo rozwoju takich projektów w Polsce i ich jakość – napisała Kadri Simson w odpowiedzi.

Parlament Europejski/Michał Perzyński

Buzek: Europa ma wystarczająco dużo gazu, ale nie we wszystkich miejscach