Raport o stanie Unii Energetycznej: Transformacja energetyki pomoże odbudować gospodarkę

15 października 2020, 08:15 Alert
Komisja Europejska

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej w 2020 roku i towarzyszące mu dokumenty poświęcone różnym aspektom polityki energetycznej. Tegoroczne sprawozdanie jest pierwszym od czasu przyjęcia Europejskiego Zielonego Ładu i dotyczy wkładu unii energetycznej w osiągnięcie długoterminowych celów klimatycznych Europy – informuje Komisja.

Odbudowa gospodarki unijnej

Z ogólnej oceny sprawozdania wynika, że państwa członkowskie są w stanie osiągnąć te cele i w większości czynią zadowalające postępy w ich realizacji. Zdaniem Komisji raport pokazuje, że sektor energetyczny może przyczynić się do odbudowy gospodarki unijnej po kryzysie gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa. Jak dotąd unia energetyczna wykazuje się solidną odpornością na wstrząsy w obliczu wyzwań przed jakimi stają nasze systemy energetyczne i pracownicy sektora energetycznego w związku z pandemią koronawirusa.

–  Sektor energetyczny odgrywa najważniejszą rolę w ograniczaniu emisji i realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Dzisiejsze sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej pokazuje postęp, którego już dokonaliśmy, a także stojące jeszcze przed nami wyzwania i możliwości. Inwestycje i reformy, których się podejmujemy, muszą napędzać ekologiczną odbudowę gospodarki i kierować nas na właściwą drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska zaznacza, że w sprawozdaniu zostało przeanalizowanych pięć różnych wymiarów unii energetycznej – dekarbonizacja, w tym OZE, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny rynek energii oraz badania naukowe, innowacje i konkurencyjność. Dokument zawiera wskazówki szybkiego wdrożenia krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu oraz tego, w jaki sposób przy pomocy inwestycji i reform związanych z energetyką można przyspieszyć ożywienie gospodarki unijnej.

Komisja Europejska/Jędrzej Stachura

Strategia metanowa UE może uwzględnić zakaz spalania i odpowietrzania metanu