Kurtyka: Cele klimatyczne nie powinny zagrażać sprawiedliwemu dostępowi do energii

6 września 2021, 07:15 Atom
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Fot. Gabriela Cydejko

– Europa Środkowo-Wschodnia opowiada się za transformacją, która nie pogłębi istniejących nierówności i połączy szybką dekarbonizację z poprawą jakości życia – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas Europejskiego Forum Alpbach. Spotkanie odbyło się drugiego września 2021 roku.

Minister Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że w kwestii transformacji energetyczno-klimatycznej sytuacja wyjściowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest wyjątkowa w skali kontynentu. Podkreślił, że niezbędne jest połączenie trzech wymiarów: dostępnych zasobów, nowoczesnych technologii i oczekiwań społecznych – czytamy na stronie ministerstwa.

– Nie powinniśmy zapominać, że transformacja klimatyczna jest trudnym procesem, zwłaszcza dla krajów naszego regionu i mogą być potrzebne pewne rozwiązania przejściowe. Duża część miksu energetycznego w tej części Europy opiera się na węglu. Wynika to zarówno z uwarunkowań ekonomicznych, jak i historycznych. Dlatego nasz wysiłek będzie niewspółmierny do tego, który będą musiały włożyć kraje zachodnie. Nie powinniśmy zatem wykluczać żadnego paliwa, ani technologii na naszej drodze do neutralności klimatycznej – zaznaczył.

Minister klimatu i środowiska podkreślił, że osiągnięcie celów klimatycznych nie powinno zagrażać sprawiedliwemu dostępowi do energii po przystępnych cenach zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przemysłu. – Dlatego szybkiemu wdrażaniu odnawialnych źródeł energii musi jednocześnie towarzyszyć stabilna, zeroemisyjna produkcja z energetyki jądrowej – poinformował.

– W wielu krajach energia jądrowa jest niezbędna do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Potrzeba elastycznego i zdywersyfikowanego miksu energetycznego, którego nieodzownym elementem jest energia jądrowa, została wyraźnie potwierdzona w wielu badaniach jakościowych, w szczególności przeprowadzonych m.in. przez Międzyrządową Agencję Energii, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu czy Międzynarodową Agencję Energii Atomowej – dodał.

Minister zwrócił też uwagę, że Polska od wielu lat podkreśla, że transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków gospodarczych w określonych regionach czy grupach społecznych. – Transformacja nie zostanie pomyślnie przeprowadzona bez wsparcia społecznego. Dlatego powinniśmy unikać wszelkich działań, które mogą prowadzić do większego obciążenia społeczeństwa, a już na tym etapie należycie zaradzić ryzyku pogłębiania się ubóstwa energetycznego. Transformacja powinna poprawiać standardy życia, a nie je obniżać – powiedział.

Minister przypomniał również, że Unia Europejska przoduje pod względem ustanawiania globalnych standardów klimatycznych. – Głównym problemem jest upewnienie się, że firmy nie decydują się na prowadzenie działalności poza Unią, aby obniżyć koszty produkcji kosztem środowiska, miejsc pracy i konkurencyjności naszych gospodarek. Musimy tworzyć „zielony świat”, a nie „zielone wyspy – zauważył.

Michał Kurtyka stwierdził, że transformacja klimatyczno-energetyczna to największe wyzwanie obecnych czasów, ale także szansa na zbudowanie nowego modelu gospodarczego. – Widzimy wiele korzyści, takich jak rozwój gospodarki i zwiększenie innowacyjności naszych firm, czy czystsze powietrze. Ale musimy mieć świadomość, że te korzyści wiążą się z wieloma wysiłkami i wyzwaniami, z którymi musimy się zmierzyć – zaznaczył.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura

Minister Kurtyka wziął udział w polsko-hiszpańskich rozmowach o polityce klimatycznej