Szałas: Komisja Europejska pyta o kogenerację

24 września 2013, 14:19 OZE

Do UOKiK wpłynęły pytania Komisji Europejskiej o wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji. Komisja chce m.in. informacji o dochodach Towarowej Giełdy Energii oraz o tym jaka część świadectw kogeneracyjnych handlowana jest na TGE, a jaka w kontraktach bilateralnych. KE uznała, że informacje te są niezbędne do podjęcia decyzji w sprawie wsparcia dla kogeneracji.

KOMENTARZ

Marek Szałas,

Dyrektor Rejestru Świadectw Pochodzenia, TGE SA

 

Pytania Komisji Europejskiej o wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji to standardowe postępowanie. Przedłużenie obowiązywania czerwonych i żółtych certyfikatów wymaga notyfikacji w KE zgodnie z opinią UOKiK, że przedłużenie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji to pomoc publiczna, na którą musi być zgoda KE. Rejestr i obrót tymi certyfikatami odbywa się wyłącznie na Towarowej Giełdzie Energii – stąd pytania i informacje o TGE, które są potrzebne KE do analizy sytuacji i wydania pozytywnej decyzji. TGE udostępnia osobne platformy do handlu sesyjnego i pozasesyjnego, a rezultaty transakcji są zapisywane na kontach uczestników rynku – członków Rejestru Świadectw Pochodzenia. Obecnie dostęp do RŚP ma 1830 firm. W związku z ustaniem – z dniem 31 marca 2013 r. – obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia tzw. „czerwonych” i „żółtych” certyfikatów, TGE od 13 maja br. rozpoczęła notowania dodatkowo instrumentów przejściowych obejmujących prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji, dla odróżnienia praw majątkowych wystawianych za okres produkcji przed i po 1 stycznia 2013 r. Instrumenty przejściowe dotyczą energii elektrycznej wyprodukowanej od 1 stycznia 2013 r. po okresie wsparcia, funkcjonują obok podstawowych dotychczasowych instrumentów objętych wsparciem (produkcja energii elektrycznej do 31 grudnia 2012 r.). Jeżeli w przyszłości zostaną wprowadzone przepisy przedłużające wsparcie, które otworzą drogę do dalszego obowiązywania tego systemu, TGE przeprowadzi asymilację instrumentów podstawowych i przejściowych.