Lotos i PSE łączą siły przy projekcie wodorowym

26 maja 2020, 17:30 Alert
Energobaltic fot. Grupa Lotos
Energobaltic fot. Grupa Lotos

Grupa Lotos uruchamia projekt badawczo-rozwojowy dotyczący elektrolizerów i ich integracji w rynku energii. Przy jego realizacji współpracować będzie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, które są operatorem systemu przesyłowego w Polsce i są odpowiedzialne za bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzięki temu projektowi Lotos chce zaangażować się bardziej w paliwa alternatywne, w tym wodór.

List intencyjny

Obie wspomniane spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa zamierzają w ciągu najbliższych dni podpisać list intencyjny w tej sprawie. Współpraca z PSE to kolejny przykład poszukiwania rozwoju paliw alternatywnych przez Lotos po podpisaniu listu intencyjnego z miastem Tczew na dostawy wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi oraz zakończeniu studium wykonalności terminala LNG małej skali w Gdańsku.

Lotos cytuje wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który powiedział, że wodór uznawany jest przez wielu ekspertów za paliwo przyszłości, jednak na drodze do jego popularyzacji stoi jeszcze szereg wyzwań. – Między innymi opracowanie metody jego pozyskiwania, efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne – powiedział Jacek Sasin.

Lotos zamierza pozyskać elektrolizery, by produkować zielony wodór oraz zweryfikować możliwość współpracy tych urządzeń ze zmienną generacją energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Elektrolizery wykorzystują energię elektryczną do rozkładu wody na wodór i tlen. Włączenie ich w systemy energii odnawialnej stwarza wyjątkowe możliwości.

Lotos traktuje wodór jako element przyszłej transformacji koncernu

Lotos bierze w ten sposób udział w realizacji Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem ma być wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. – Dziś rozpoczynamy współpracę z PSE. Niedawno podpisaliśmy list intencyjny z Tczewem na dostawy wodoru do napędu autobusów komunikacji miejskiej. To pokazuje, że konsekwentnie realizujemy strategię, zgodnie z którą chcemy umacniać swoją pozycję lidera w obszarze paliw nowej generacji – podkreślił Paweł Jan Majewski, prezes Grupy Lotos. – Projekty wodorowe to ważny element strategii rozwoju Lotosu oraz dywersyfikacji jego przyszłych przychodów. Zamierzamy wykorzystać nasz potencjał i doświadczenie w dziedzinie wytwarzania wodoru, a także promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Dlatego też uruchamiamy kolejną inicjatywę, w której chcemy uczyć się nowych technologii we współpracy z ekspertami branży elektroenergetycznej – dodaje Marian Krzemiński, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy Lotos.

Jak elektrolizery wpłyną na pracę KSE?

PSE, jako operator systemu przesyłowego wyraża  zainteresowane badaniem możliwości świadczenia usług systemowych przez elektrolizery i ich wpływem na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. – Dlatego też naszą wiedzą chcemy wspierać tego typu inicjatywy – mówi Eryk Kłossowski, prezes PSE. – Wyniki tych prac będą mogły być wykorzystane przez PSE do zapewnienia stabilizacji Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, zwłaszcza w kontekście planowanego zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski. Powinno to również wpłynąć na ekspansję rynku wodoru i rozwiązań zeroemisyjnych oraz zostać wykorzystane przy realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego – czytamy w komunikacie Lotosu.

Trwają badania na całym świecie w celu znalezienia optymalnych rozwiązań związanych z produkcją wodoru, przy wykorzystaniu energii słonecznej, wiatrowej i konwencjonalnej. Jedno z rozwiązań to wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem elektrolizy. Następnie może być wykorzystany na cele przemysłowe, transportowe, czy też, w momencie wyższego zapotrzebowania na energię, może posłużyć do wspomagania sieci energetycznej.Lotos realizuje projekt „Pure H2”, który otrzymał dofinansowanie z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. W jego ramach planowane jest wybudowanie instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch stacji tankowania tego paliwa wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T w Gdańsku i Warszawie.

Polska przygotowuje się do opracowania własnej strategii wodorowej. Elementem tego planu może działalność Lotosu w sektorze wodoru. Pracuje nad swoją mapą drogową w tym zakresie, która pozwoli wskazać działania, harmonogram i hierarchię ich wdrożenia, pozwalając na wykorzystanie istniejących przewag i silnych stron koncernu. – Założenia tego dokumentu zostaną oparte na dotychczasowej działalności związanej z produkcją wodoru na własne potrzeby oraz realizacją projektów badawczych takich jak Hestor (dotyczący opracowania technologii magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go w procesach rafineryjnych), czy wspomniany Pure H2.

Lotos szuka partnera projektu paliw alternatywnych

Koncern zamierza też stworzyć strategię paliw alternatywnych. Obecnie trwa proces wyboru partnera, który po uwzględnieniu zasobów i kompetencji spółki, potencjału rynku oraz uwarunkowań zewnętrznych, dokona dogłębnej analizy i zidentyfikuje najbardziej atrakcyjne kierunki rozwoju w segmencie paliw alternatywnych w perspektywie do 2030 roku.

Lotos/Bartłomiej Sawicki

Zyska: Strategia wodorowa Polski pomoże stworzyć nowy przemysł (ROZMOWA)