Jędrysek: Metale ziemi rzadkich dla Polski z Atlantyku

18 kwietnia 2018, 15:15 Energetyka

Na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się kolejna z serii konferencji konsultacyjnych dotyczących projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Przygotowany dokument ma być przełomowym w dziedzinie polskiej geologii, którego autorem jest wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek. Tym razem paneliści dyskutowali na temat IV filaru PSP, czyli pozyskiwania deficytowych surowców drogą importu i współpracy międzynarodowej.

Główny Geolog Kraju prof. Mariusz Orion Jędrysek. Fot. BiznesAlert.pl

Czwarty filar polityki surowcowej 

IV filar PSP zakłada promocję polskich firm geologicznych i górniczych na rynkach międzynarodowych oraz zwiększenie zaangażowanie Polski w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych rud metali z dna oceanów. Określa również istniejące i inne potencjalne źródła importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa i obronności Państwa.

Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów

Podczas panelu dyskusyjnego „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych” wiceminister środowiska przedstawił założenia Programu Rozpoznania Geologicznego Oceanów (PRoGeO), w ramach którego Polska podpisała kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Porusza on temat eksploatacji zagranicznych złóż, dzięki czemu Polska będzie miała zabezpieczoną dostawę rzadkich surowców.

„Na dnie Oceanu Atlantyckiego mamy działkę z potężnymi zasobami geologicznymi. Na świecie jest tylko 7 krajów, które dysponują taką działką. Sądzę, że w ciągu 10 lat będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji pochodzących z niej złóż” – powiedział wiceminister środowiska. „Na Atlantyku będziemy głównie poszukiwali niezbędnych dla funkcjonowania polskiej gospodarki siarczków polimetalicznych m.in. miedzi, srebra, metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich” – dodał.

Bursztyn

Resort środowiska podpisał odpowiednie porozumienie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz ograniczenia nielegalnego wydobywania i obrotu bursztynem. Porozumienie zakłada m.in. wzajemne przekazywanie informacji oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy ministerstwami oraz podległymi im podmiotami. W ramach niego powstanie również organ doradczy w formie Komisji Kwalifikacyjnej. W jej skład wejdą przedstawiciele Ministerstw Środowiska i Finansów.

„Polskie bursztyniarstwo to duma narodowa, dlatego nie może bazować na przemycie i kradzieży. Chodzi o to, aby branża zajmująca się bursztynem rozwijała się w oparciu o legalną działalność” – podkreślił Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek. Należy także dodać, że w ostatnich dwóch latach zwiększyła się skuteczność dokonywania konfiskat nielegalnego bursztynu przez służbę celną ponad czterokrotnie. Aczkolwiek według szacunków resortu środowiska jedynie ok. 0,6 ton bursztynu, z około 10 ton znajdujących się rocznie w obrocie, jest pozyskane legalnie.

„Jeśli mamy cywilizowaną, czyli koncesjonowaną działalność bursztyniarską to wiemy, kto i ile wydobywa surowca, opłacane są należyte podatki. Ludzie, którzy tam pracują płacą CIT i VAT. Dlatego zachęcam bursztynników do składania wniosków o koncesję na wydobycie. Róbcie dokumentację geologiczną i przystępujcie do produkcji” – przypomniał wiceminister.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa

Regionalne konsultacje dążą do wypracowania elementów wdrażanej polityki surowcowej, takich jak regulacje prawne, organizacyjne czy ekonomiczne. Istotnym głosem w dyskusji są z pewnością opinie ekspertów, przedstawicieli świata biznesu, nauki, samorządowców oraz lokalnych społeczności.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i energetycznego Polski dokument, zawierający konkretne założenia dla wielu sektorów. Wyznacza on kierunku budowanej polityki surowcowej. „Polska do tej pory nie miała odpowiedniej strategii surowcowej. Zmieni się to dzięki projektowi Polityki Surowcowej Państwa. Zmniejszy on ryzyka w podaży surowców przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju, co wpłynie korzystnie na wzrost gospodarczy” – przypomniał wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Łodzi 16 maj. Podsumowująca konferencja będzie miała we wrześniu w Warszawie.

Ministerstwo Środowiska 

Dlaczego PGNiG wierci w Norwegii, a nie na Lewancie? Przewidywalność i przejrzystość