Mielczarski: Dylematy europejskiego rynku energii w 2014 roku

28 maja 2014, 09:39 Energetyka
Władysław Mielczarski 1

Otwierając konferencję European Energy Market 2014 prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej – gospodarz wydarzenia – mówił o nowych wyzwaniach europejskiego rynku energii elektrycznej.

– Nasza konferencja jest platformą do dyskusji o problemach wynikających z liberalizacji rynku energii. Potrzebujemy tutaj wielopoziomowego podejścia. Po 20 latach liberalizacji znaleźliśmy się w punkcie, w którym nie wiemy co robić. Mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Musimy żyć z faktem, że nie wszystkie kraje akcceptują Protokół z Kioto. Część krajów Unii Europejskiej kwestionuje całą politykę klimatyczną. Nikt nie wie jak będzie ona wyglądać po 2020 roku – mówił Mielczarski.

Najważniejsze problemy zdaniem naukowca to pytania o system handlu emisjami Unii Europejskiej – wpływ na technologię, jakie powinny być ceny uprawnień, co z konkurencyjnością? Jego zdaniem kluczowa będzie odpowiedź na pytanie o możliwość przetrwania Europy wobec rosnącej konkurencji globalnej. Mielczarski zwrócił uwagę na dylematy wsparcia dla energetyki odnawialnej, która niekoniecznie jest najtańszą technologią obniżającą emisyjność w sektorze. Pozostaje nierozstrzygnięta także kwestia magazynowania energii z OZE.

– Przez problemy z magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnej mamy problemy z dostępem do energii elektrycznej – podkreślił gospodarz konferencji.

– Europejskie rynki energii nie działają. Brakuje inwestycji ze względu na niedobór pieniędzy i mocy wytwórczych, które są wygaszane. Mamy sygnały, że żadna inwestycja w nowe moce wytwórcze nie zwraca się nawet w długim okresie. Jak to zmienić? – zastanawiał się prof. Mielczarski. – Musimy także ustalić jak transportować energię między granicami. Jak nie zaszkodzić sektorom energetycznym poszczególnych krajów poprzez uruchomienie połączeń transgranicznych? Jak wykorzystać ich potencjał? Jaki udział OZE w miksach energetycznych jest optymalny?

EEM jest dorocznym wydarzeniem branży energii elektrycznej. Co roku odbywa się w innym mieście. W tym roku wydarzenie zorganizowano w Krakowie. Obrady otworzył prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, która jest gospodarzem wydarzenia.