Mielczarski: Zemsta rządu na Tauronie

2 października 2015, 07:15 Energetyka

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia powołała 1 października nowy zarząd. Prezesem zarządu został Jerzy Kurella, wiceprezesem ds. korporacji – Henryk Borczyk, a wiceprezesem ds. handlowych – Michał Gramatyka. Ze stanowisk odszedł cały poprzedni zarząd, który sprzeciwiał się angażowaniu Taurona w kupno Kopalni Brzeszcze.

– Z reguły nie zabieram głosu w sprawach obsad personalnych w energetyce, jednak odwołania zarządu Taurona przez rząd, formalnie Radę Nadzorczą, bardziej przypomina praską dintojrę niż racjonalną politykę personalną. Tauron posiadał jeden z najbardziej profesjonalnych zarządów, bo byli prezesi: Lubera, Rozenfeld czy Tokarski to jedni z najlepszych specjalistów w energetyce. Usunięcie ich wszystkich jednocześnie z zarządu wskazuje na brak elementarnej dbałości o ciągłości funkcjonowania firmy – przekonuje prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej w rozmowie z BiznesAlert.pl.

– Tauron, podobnie jak cała energetyka, co pokazał kryzys w sierpniu, jest w trudnej sytuacji. Starzejący się majątek wytwórczy wymaga odbudowy. Z wyjątkiem bloku Łagisza 2 wszystkie pozostałe elektrownie Taurona muszą być odbudowane od podstaw. Na to potrzeba dziesiątków miliardów złotych. Wstrzymanie odbudowy śląskich elektrowni to nie tylko ograniczenie zapotrzebowania na węgiel, to braki w dostawach energii elektrycznej w całym kraju – mówi profesor.

– Ani Tauron, ani inne firmy energetyczne nie uratują górnictwa. Są zbyt słabe i same potrzebują wsparcia. Dla górnictwa potrzebny jest realny program zamiast obietnic bez pokrycia i zabawy ze związkami w kotka i myszkę. Energetyka powinna zająć się inwestycjami, budową nowych elektrowni, co zapewni zbyt dla kopalni. Jeżeli energetyka będzie ratowała górnictwo, zamiast budowania elektrowni, to nie będzie i energii elektrycznej i zapotrzebowania na węgiel i na kopalnie – kwituje prof. Mielczarski.

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia na posiedzeniu 1 października odwołała ze składu zarządu  spółki:

Dariusza Luberę – prezesa zarządu,

Aleksandra Grada – wiceprezesa zarządu ds. korporacji,

Katarzynę Rozenfeld – wiceprezes zarządu ds. handlowych.

Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki – z dniem 1 października – złożyli:

Stanisław Tokarski – wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju,

Krzysztof Zawadzki – wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.