Minister Kurtyka z delegacją spółek w Iranie. Kurs na zbliżenie w energetyce

9 maja 2016, 06:00 Alert
Michał Kurtyka

(Ministerstwo Energii/Shana/Iranian Project/Bartłomiej Sawicki)

Podczas zakończonych wczoraj 21 targów wystawienniczych z sektora ropy i gazu, udział wzięła liczna delegacja z Polski, z wiceminister energii, podsekretarzem Stanu, Michałem Kurtyką na czele. Polska i Iran zadeklarowały potrzebę rozwoju relacji w sektorze ropy, gazu, energetyki odnawialnej oraz jądrowej. Podczas tych samych targów, prezes irańskiego gazowego giganta, Iranian National Gas Company, zadeklarował, że jednym ze strategicznych celów spółki, jest eksport gazu ziemnego do Europy.

Od 5 do 9 marca w Iranie przebywała misja ponad 70 polskich firm pod przewodnictwem wiceministra rozwoju Radosława Domagalskiego.Podczas delegacji odbyły się spotkania z przedstawicielami irańskiej administracji rządowej i przedsiębiorcami.Jak informowało wówczas irańskie ministerstwo przemysłu naftowego, Polska wyraziła zainteresowanie udziałem w irańskich projektach LNG oraz w imporcie irańskiej ropy. Podczas wizyty w Iranie, wiceminister rozwoju Radosław Domagalski spotkał się z wiceministrem ropy ds. międzynarodowych i handlu, Amirem Hossein-Zamanim. Irańczycy byli wówczas zaintersowani polskimi inwestycjami w infrastrukturę gazową, w gazoport, który będą budować w Iranie, oraz eksportem ropy naftowej do Polski.

Rozmowy o ściślejszej kooperacji kontynuował podczas sobotnich rozmów, minister energii Michał Kurtyka, któremu towarzyszyła delegacja przedstawicieli 30 renomowanych polskich firm naftowych i energetycznych. Przebywający w dniach 5-8 maja 2016 r. z wizytą w Iranie podsekretarz stanu w ministerstwie energii Michał Kurtyka 7 maja 2016 r. spotkał się wiceministrem energii Iranu Houshangiem Falahatianem. Głównymi tematami rozmów były dotychczasowe doświadczenia oraz perspektywy współpracy polsko-irańskiej w obszarze energii.Uczestnicy spotkania za perspektywiczne obszary współpracy uznali  m.in. sektory ropy i gazu i elektroenergetyczny.

Rozmawiano także o możliwościach współpracy polskich i irańskich firm działających w tym sektorze m.in. w zakresie modernizacji elektroenergetyki, efektywności energetycznej, dostaw maszyn i urządzeń czy wsparcia eksperckiego. Strona polska podkreśliła również otwartość na współpracę z irańskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestycjami w Polsce.W trakcie wizyty podsekretarz stanu w ME spotkal się również z wiceszefem irańskiej Agencji Energii Atomowej Behruzem Kamalwandi. Celem spotkania była m.in. wymieniona doświadczeń z realizacji programów rozwoju energetyki jądrowej.

Wizyta wiceministra Kurtyki połączona była z zorganizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) misją gospodarczą firm sektora energetycznego, które biorą udział w targach branży energetycznej Oil&Gas, Refining and Petrochemical Exhibition. Misja polskich przedsiębiorców obejmuje ok. 30 firm świadczących usługi, prace, produkty dla sektora energetycznego. Wśród nich są największe polskie firmy działające w tym obszarze m.in. PGNiG i spółki tej grupy oraz LOTOS, Orlen Oil.

Polska delegacja wzięła udział w polsko – irańskiej konferencji handlowej. Stronę irańską reprezentował Farhad Sharif, zastępca departamentu spraw zagranicznych Irańskiej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania podkreślono, potrzebę zwiększenia interakcji w dziedzinie  energetyki, zwłaszcza w sektorach ropy naftowej, gazu, energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii. – Apelujemy do urzędników obu krajów, aby ułatwić wydawanie wiz, ponieważ jest to ważna sprawa, która pomoże w zwiększeniu wymiany handlowej między krajami – dodał Sharif.

Polsko–irańskie rozmowy były jednak tylko jednym elementów trwających od 5 do 8 maja, targów wystawienniczych w sektorze ropy i gazu w Teheranie. W targach udział wzięło 900 irańskich wystawców oraz 880 zagranicznych, z 38 krajów z całego świata. Podczas jednej z licznych dyskusji, dyrektor zarządzający firmy Iranian National Gas Company, Hamid Reza Araqi powiedział, że eksport gazu ziemnego i LNG do Europy jest jednym z głównych strategicznych zamierzeń firmy. Araqi podkreślił, że surowiec może trafić na kontynent dzięki systemowi gazociągów, Iran musi jednak wdrożyć zachodnie technologie w zakresie wydobycia surowca, tak aby dostawy surowca na zachód mogły być ekonomicznie opłacalny . – Iran chce być hubem gazowym w regionie. Każdy kraj ma swoje interesy. Iran nie jest wyjątkiem. Musimy znaleźć porozumienie między Iranem, a innymi krajami w regionie.

Teheran już teraz stara się pokazać, że jest w stanie eksportować gaz do innych krajów. Zastępca prezesa National Iranian Gas Company Abdolhossein Samari, przekazał, że Iran zwiększył wydobycia gazu o 90 mln m3 w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.