Moskwa: Dodatek osłonowy ma złagodzić skutki podwyżek cen energii, gazu i ciepła

10 grudnia 2021, 06:30 Ciepłownictwo
Anna Moskwa. Źródło: Twitter
Anna Moskwa. Źródło: Twitter

– Odbiorca dodatku osłonowego to połowa polskich gospodarstw domowych, w tym w sposób szczególny osoby dotknięte podwyżkami cen energii, gazu i ciepła – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z TVP. Dodała, że złożenie wniosku o wsparcie będzie wymagało udokumentowania dochodów.

– Dzisiaj Sejm przyjął dodatek osłonowy, teraz oczywiście jeszcze prace Senatu. Natomiast znamy już szczegóły tego rozwiązania, będzie to prawie siedem milionów gospodarstw domowych, czyli więcej niż połowa wszystkich w Polsce – powiedziała Anna Moskwa w programie TVP.

– To sposób na złagodzenie skutków inflacji. Odbiorcą dodatku osłonowego jest połowa polskich gospodarstw domowych, w tym w sposób szczególny osoby, które są dotknięte podwyżkami cen energii, cen gazu, cen ciepła. Ten dodatek w minimalnej kwocie wynosi 400 zł, a w maksymalnej 1150 zł. 400 zł przeznaczono dla osoby samotnej, czyli jednoosobowego gospodarstwa domowego, gdzie ten dochód nie przekracza 2100 zł brutto. Przy pozostałych progach dochód na osobę nie może przekroczyć 1500 zł – zaznaczyła minister.

– Jest jeszcze mechanizm korygujący. Jeżeli źródłem ogrzewania jest węgiel i materiały węglopochodne, ten dodatek będzie waloryzowany w każdym progu. Nie będzie to 400 zł tylko 500 zł. Bo jest część osób, która w sposób szczególny została dotknięta tymi podwyżkami. Nie będziemy oczekiwać żadnych faktur, żadnych umów o prąd, żadnych dokumentów, poza udokumentowanymi dochodami – powiedziała Anna Moskwa.

Regulacja wprowadza m.in. definicję odbiorcy dodatku osłonowego, określa kryteria oraz procedury przyznawania tego dodatku, a także zawiera zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego w przypadku, gdy posiada on zaległości w płatnościach w miesiącach zimowych. Dodatek ma przysługiwać za okres od pierwszego stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i ma być wypłacany dwa razy do roku.

TVP/Jędrzej Stachura

Sejm uchwalił ustawę o dodatku osłonowym. 435 posłów było za