font_preload
PL / EN
Alert PAP 30 lipca, 2019 godz. 13:30   
REDAKCJA

MŚ chce przeznaczyć środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na modernizację energetyki

Komin, przemysł, emisje

Ministerstwo Środowiska proponuje sprzedaż całej puli aukcyjnej uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) dostępnej dla Polski od 2021 r. i przeznaczenie dochodów z tego tytułu na modernizację energetyki – podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Rada Ministrów zapoznała się we wtorek z dokumentem „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje”, przedłożonym przez ministra środowiska. W dokumencie zaproponowano rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), od 2021 r.

„Jeśli chodzi o podział puli aukcyjnej przypadającej Polsce w kolejnym okresie rozliczeniowym i możliwość skorzystania z przewidzianych w unijnej dyrektywie mechanizmów: zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest minister energii” – napisano w komunikacie.

„W latach 2020-2021 sprzedaż na aukcjach uprawnień do emisji niewykorzystanych (w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS) w obecnym okresie rozliczeniowym. Szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane w ten sposób pieniądze będą dochodami budżetu państwa, w tym środki ze sprzedaży 30 mln uprawnień zostaną przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym” – dodano.

Resort środowiska proponuje także, by część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego – w wysokości 57,5 mln uprawnień – została przeznaczona dla podmiotów z sektora energetycznego. Z kolei pozostała część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego powinna być przeznaczona, według ministerstwa środowiska, na realizację programów przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego.

Resort wskazał, że środki powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu realizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, w szczególności: energetykę jądrową, modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym, rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych, poprawę efektywności energetycznej, w tym w budownictwie, OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowle piętrzące umożliwiające instalację elektrowni wodnych, ograniczanie emisji z transportu, w tym elektromobilność, magazynowanie energii, rozwój wykorzystania paliw wodorowych, zwiększenie połączeń międzysystemowych między państwami UE, działania zapewniające sprawiedliwą transformację.

Od 2021 r. zaczną obowiązywać zmiany w systemie EU ETS. Pula aukcyjna i liczba bezpłatnych uprawnień do emisji zostaną na podobnym poziomie procentowym, jak obecnie, ale zaczną działać nowe mechanizmy wsparcia, jak Fundusz Modernizacyjny. Państwa członkowskie z PKB w przeliczeniu na mieszkańca poniżej 60 proc. średniej UE – czyli także Polska, mogą zdecydować się na dalsze przydzielanie bezpłatnych uprawnień sektorowi energetycznemu do 2030 r. Mogą je także sprzedawać na aukcjach.

Polska Agencja Prasowa