MŚ chce przeznaczyć środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na modernizację energetyki

30 lipca 2019, 13:30 Alert
Komin, przemysł, emisje

Ministerstwo Środowiska proponuje sprzedaż całej puli aukcyjnej uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) dostępnej dla Polski od 2021 r. i przeznaczenie dochodów z tego tytułu na modernizację energetyki – podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Rada Ministrów zapoznała się we wtorek z dokumentem „System EU ETS po 2020 r. – rekomendacje”, przedłożonym przez ministra środowiska. W dokumencie zaproponowano rekomendacje dotyczące funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), od 2021 r.

„Jeśli chodzi o podział puli aukcyjnej przypadającej Polsce w kolejnym okresie rozliczeniowym i możliwość skorzystania z przewidzianych w unijnej dyrektywie mechanizmów: zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest minister energii” – napisano w komunikacie.

„W latach 2020-2021 sprzedaż na aukcjach uprawnień do emisji niewykorzystanych (w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS) w obecnym okresie rozliczeniowym. Szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane w ten sposób pieniądze będą dochodami budżetu państwa, w tym środki ze sprzedaży 30 mln uprawnień zostaną przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym” – dodano.

Resort środowiska proponuje także, by część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego – w wysokości 57,5 mln uprawnień – została przeznaczona dla podmiotów z sektora energetycznego. Z kolei pozostała część puli bazowej Funduszu Modernizacyjnego powinna być przeznaczona, według ministerstwa środowiska, na realizację programów przeznaczonych dla szerszego grona odbiorców, nie tylko z sektora energetycznego.

Resort wskazał, że środki powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na inwestycje mające na celu realizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030, w szczególności: energetykę jądrową, modernizację jednostek wytwórczych w sektorze energetycznym, rozwój sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym ciepłowniczych, poprawę efektywności energetycznej, w tym w budownictwie, OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowle piętrzące umożliwiające instalację elektrowni wodnych, ograniczanie emisji z transportu, w tym elektromobilność, magazynowanie energii, rozwój wykorzystania paliw wodorowych, zwiększenie połączeń międzysystemowych między państwami UE, działania zapewniające sprawiedliwą transformację.

Od 2021 r. zaczną obowiązywać zmiany w systemie EU ETS. Pula aukcyjna i liczba bezpłatnych uprawnień do emisji zostaną na podobnym poziomie procentowym, jak obecnie, ale zaczną działać nowe mechanizmy wsparcia, jak Fundusz Modernizacyjny. Państwa członkowskie z PKB w przeliczeniu na mieszkańca poniżej 60 proc. średniej UE – czyli także Polska, mogą zdecydować się na dalsze przydzielanie bezpłatnych uprawnień sektorowi energetycznemu do 2030 r. Mogą je także sprzedawać na aukcjach.

Polska Agencja Prasowa