Ruszyła budowa największego w Polsce inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej

23 września 2019, 13:15 Alert

19 września, w miejscowości Ręczyn pod Bogatynią, ruszyła budowa największego w Polsce, inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych. Cały projekt składa się z dwóch części. Inwestorem projektu sieci energetycznej jest spółka Gepol Dystrybucja, natomiast farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy aż 55 MW – OZE Holding. Oba podmioty należą do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster).

Rozpoczęcie budowy największego w Polsce inteligentnego systemu sieci dystrybucyjne / jfot. ZKlaster

Oficjalnego otwarcia dokonali wiceminister energii – Krzysztof Kubów, starosta zgorzelecki – Artur Bieliński oraz prezes Klastra Zgorzeleckiego – Albert Gryszczuk.

Spółka GEPOL Dystrybucja oraz OZE Holding, członkowie ZKlastra, świadomie wybrali teren Bogatyni na miejsce realizacji tak dużej i unikalnej, w skali całego kraju, inwestycji. Obejmie ona budowę inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia aż 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych oraz budowę GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV, w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW. Dzięki współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, zarządowi ZKlastra udało się stworzyć, w Bogatyni i na ternie całego powiatu zgorzeleckiego, wyjątkowe warunki dla ożywienia biznesu. Podkreślić należy duży potencjał tego obszaru do budowy energetyki odnawialnej. Jego położenie sprzyja również rozwojowi innowacyjności oraz wymianie myśli technologicznej i konsultacji najnowszych rozwiązań z przedsiębiorcami i placówkami naukowymi w całej Europie.

– Od początku, z dużym zadowoleniem obserwuję rozwój Klastra Zgorzeleckiego. Jestem pełen uznania dla osiągnieć jego członków. Uważam, że sukces ZKlastrta jest przykładem dla tego typu podmiotów w całym kraju. Z pewnością inwestycja w Ręczynie przyczyni się do osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w bilansie krajowym. Życzę dalszego rozwoju i sukcesów. Znając plany prezesa ZKlastra, Alberta Gryszczuka oraz mając świadomość dotychczasowej skuteczności, jestem pewny powodzenia kolejnych inwestycji – mówił na otwarciu budowy Krzysztof Kubów, wiceminister energii

– Nasz region, dzięki inwestycji w Ręczynie zyskuje drugie płuco energetyczne. Tym pierwszym jest oczywiście, już od dawna ukształtowana, energetyka konwencjonalna. Liczymy, że Klaster Zgorzelecki będzie przyczyniał się nie tylko do rozwoju dużych farm fotowoltaicznych, ale również mniejszych instalacji np. w okolicznych szkołach – powiedział starosta zgorzelecki Artur Bieliński

– Cieszymy się z otwarcia budowy w Ręczynie, ale jako prezes Klastra Zgorzeleckiego, myślę już o kolejnych inwestycjach. Uważam, że w najbliższym czasie na terenie działalności naszego klastra, będziemy w stanie zbudować projekty OZE o łącznej mocy 500 MW. Nasz region zaczyna przechodzić transformację, z uzależnienia od energetyki konwencjonalnej, opartej głównie o węgiel brunatny, w kierunku odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Z tego miejsca dziękuję oczywiście wszystkim, którzy do tej pory nam pomagali, ale jednocześnie podkreślam, że przed nami jeszcze dużo pracy. – zakończył Albert Gryszczuk

Inwestycje spółki Gepol Dsytrybucja oraz OZE Holding uzyskały łączne wsparcie w wysokości 34 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budowa Głównego Punktu Odbioru GPO 20/110 kV oraz linii kablowej 110 kV ma na celu podłączenie nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii, tj. Zespołu Elektrowni Fotowoltaicznych „Bogatynia” oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 590 904,58 GJ/rok i oszczędności energii elektrycznej w ilości 4 536,24 MWh/rok. Dzięki inwestycji w Ręczynie zwiększy się przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na terenie Zgorzeleckiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Inwestorzy mają nadzieję na wypromowanie postaw związanych z odpowiedzialnym korzystaniem z energii przez konsumentów oraz aktywizację odbiorców energii i zaangażowanie ich w proces zarządzania energią.

ZKlaster