Pierwszy krok ku sieci gazociągów na zielony wodór w Niemczech

20 marca 2020, 06:45 Alert

BP, Evonik, Nowega, OGE i RWE Generation podpisały memorandum o porozumieniu dotyczącym realizacji projektu GET H2 Nukleus zakładającego przystosowanie gazociągów do dostaw zielonego wodoru z OZE.

Gazociąg w Niemczech. Fot. OGE
Gazociąg w Niemczech. Fot. OGE

Wodór ma powstawać z wykorzystaniem hydrolizerów o mocy 100 MW w Lingen w Dolnej Saksonii i być transportowany do firm, jak rafinerie, w Lingen, Marl i Gelsenkirchen z wykorzystaniem istniejących gazociągów. Te mają zostać przystosowane do dostaw nawet 100 procent wodoru i umożliwić rozpoczęcie dostaw do końca 2022 roku. OGE to zachodnioniemiecki operator gazociągów przesyłowych zarządzający siecią o łącznej długości ponad 12 tysięcy km rur.

Grupa firm zaangażowana w projekt GET H2 Nukleus ma także zabiegać o subsydia rządu federalnego dla technologii tego rodzaju. Alternatywa to tzw. niebieski wodór wytwarzany z gazu, do którego przekonuje między innymi rosyjski Gazprom sugerujący, że mógłby go dostarczać do Niemiec przez Nord Stream 2.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Nord Stream 2 na wodór zamiast LNG? Czas na polską strategię wodorową