Nowy wiceprezes w PGE GiEK

19 kwietnia 2016, 11:15 Alert

(CIRE.pl)

Po kilku tygodniach od ostatnich zmian w zarządzie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna do jego składu powołany został kolejny wiceprezes.
Do zarządu PGE GiKE na stanowisko wiceprezesa został powołany Krzysztof Domagała.

Krzysztof Domagała jest doktorem nauk technicznych, absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej.

Od 1979 r. pracował w Elektrowni Bełchatów, gdzie m.in. od 1997 do 2007 r. kierował zakładem automatyki. W latach 2007-2009 pełnił funkcję prezesa zarządu bełchatowskiej elektrowni. Od 2010 do 2013 r. był członkiem zarządu PGE GiEK wybranym przez pracowników. Od 2013 r. ponownie w Elektrowni Bełchatów, m.in. na stanowisku głównego inżyniera ds. automatyki i elektryki.

Po tej zmianie zarząd PGE GiEK pracuje w składzie: Sławomir Zawada – prezes zarządu, Radosław Rasała – wiceprezes ds. finansowych, Stanisław Żuk – wiceprezes ds. wydobycia, Krzysztof Domagała – wiceprezes, Robert Imbor – wiceprezes oraz Marek Włóka – wiceprezes.

Zmiany w zarządzie PGE GiEK trwają od grudniu ubiegłego roku, kiedy to na stanowisku prezesa Jacka Kaczorowskiego zastąpił Sławomir Zawada. Wiceprezesem ds. finansowych w miejsce Romana Formy, został wówczas Radosław Rasała, a na stanowisko wiceprezesa ds. korporacyjnych i zarządzania mieniem powołano Krzysztofa Nowickiego, który został odwołany z początkiem marca. Ze starego składu w zarządzie PGE GiEK pozostali Stanisław Żuk oraz Robert Imbor.