Mielczarski: Opole może być rynkowo opłacalne

16 sierpnia 2013, 16:41 Energetyka

13 sierpnia 2013 r. Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że rada nadzorcza jej spółki zależnej – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – wyraziła zgodę na wznowienie zadania inwestycyjnego Opole II. PGE GiEK, podpisała aneks do umowy z generalnym wykonawcom inwestycji, spółkami Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa, w sprawie warunków wydania polecenia rozpoczęcia prac na budowę nowych bloków w Elektrowni Opole.

Do czasu wydania pozwolenia będą kontynuowane działania mające na celu wprowadzenie mechanizmów ograniczających ryzyko inwestycyjne i poprawiających rentowność projektu. Tego samego dnia, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła umowę ze spółką Kompania Węglowa na dostawy węgla kamiennego, w latach 2018 – 2038. Podpisanie aneksu i porozumienia specjalnie dla portalu Biznes Alert komentuje prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.

Działanie GK PGE w sprawie inwestycji w Opolu należy ocenić pozytywnie. Kontrakt na zakup węgla pozwala ograniczyć ryzyko związane ze zmianami cen paliw. Kontrakt ten jest również bardzo pozytywny dla Kompani Węglowej, ponieważ pozwala otrzymać środki na restrukturalizację kopalń i zapewnienie stabilnych dostaw paliwa w przyszłości. Jednak realizacja inwestycji w Opolu, aby była rynkowo opłacalna, wymaga  dalszych działań, a w szczególności wypracowania mechanizmów wsparcia dla tego typu inwestycji. Możliwości takie istnieją, ponieważ do roku 2020 polskie elektrownie zakupią pozwolenia na emisje za około 25 mld zł. Część z tych środków, co najmniej 50%, powinna być wydana na realizację polityki energetycznej i klimatycznej np. poprzez certyfikaty wydawane nowym nisko-emisyjnym elektrowniom. Nowe elektrownie węglowe znacznie obniżają emisje CO2, o co najmniej o 30%, a będąc w pełni dyspozycyjnymi zapewniają bezpieczeństwo energetyczne. Nowoczesne bloki, takie jakie miałyby powstać w Opolu są bardzo elastyczne. Potrafią zmieniać moc w bardzo szerokim zakresie kompensując w ten sposób trudno przewidywalne wahania w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a w szczególności redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w mix-ie energetycznym wymagają inwestycji w nisko-emisyjne elastyczne elektrownie. Wykorzystanie przychodów ze sprzedaży pozwoleń na emisje CO2 pozwala w szybkim czasie zbudować system wsparcia pozwalający na realizację inwestycji nie tylko w Elektrowni Opole, ale również Jaworznie, Ostrołęce czy Kozienicach.