OZE i ochrona klimatu podczas konferencji międzynarodowej w Grodnie (NA ŻYWO)

24 września 2021, 09:30 Alert

O godz. 9:30 rozpoczynamy relację na żywo z IV. edycji międzynarodowej konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, która odbywa się w Grodnie (woj. Zachodniopomorskie). Zachęcamy do śledzenia wydarzenia.

Jerzy Buzek. IV. edycja międzynarodowej konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”. Fot. BiznesAlert.pl.
Jerzy Buzek. IV. edycja międzynarodowej konferencji „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”. Fot. BiznesAlert.pl.

14:00

Łukasz Hołubowski, prezes firmy Naturalna Energia, mówi o budowie fotowoltaiki naprawdę rozproszonej z własnym operatorem sieci dystrybucyjnej. – Mamy małą farmę fotowoltaiczną i zgodnie z prawem polskim możemy tworzyć sieci i własny ekosystem OZE – powiedział. – Możemy dostarczyć tanią energię na wieś – dodał.

13:54

Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mówi o wyzwaniach inwestycji w OZE na wsi, które mogą się zmniejszyć dzięki edukacji, jeśli na przykład ludność lokalna nie będzie się obawiała biogazowni, wiatraków i tym podobnych. KOWR wychodzi z programami edukacyjnymi do rolników.

13:51

Adrienn Gyenes, ekspert ds. polityki rolnej Węgierskiej Izby Rolniczej mówi o edukacji na wsi potrzebnej do rozwoju źródeł odnawialnych poza wielkimi miastami. Chodzi także o działania lokalne. – 7,7 mln hektarów ziem uprawnych na Węgrzech musi znaleźć równowagę między produkcją żywności, wytwarzaniem energii oraz zarządzaniem odpadami – oceniła.

13:42

– To jedyna technologia pozwalająca zrównoważyć rolnictwo i produkcję żywności. To sposób na zmniejszenie użycia paliw kopalnych o nawet 40 procent – powiedziała Aniko Nyeki, adiunkt Uniwersytetu Szechenyi Istvan na Węgrzech.

12:20

– W poniedziałek podpisujemy umowę z PSG dotyczącą rozwoju sieci i skoordynowania środków, by jak najlepiej zaopatrzyć tereny wiejskie w gaz. Gaz wspieramy w okresie przejściowym w dużych przedsiębiorstwach ciepłowniczych – poinformował zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.

11:47

– W modelu Europejskiego Zielonego Ładu mówi się o równowadze człowieka, środowiska i ekonomii. Po drugie, w osiąganiu neutralności klimatycznej musimy przyjrzeć się wszystkim sektorom gospodarki. Dzisiaj w biogazowniach wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Jest to w stu procentach model waste to energy. Dzisiaj barierą rozwoju biogazowni w Polsce jest brak dostępu do sieci dystrybucyjnej – dr hab. Inż. prof. Politechniki Opolskiej Henryk Majchrzak.

11:29

– Biomasa to bardzo ważny element gospodarki cyrkularnej. Nie może być tak, że wprowadzimy ją w strumień odpadów. Biomasa odpadowa nam się już wymyka, nie mamy biogazowni, które mogłyby przetworzyć takie odpady. Przekłada się to na koszty zbiórki odpadów – ekspert Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa oraz Instytutu Polityki Energetycznej z Rzeszowa Tomasz Mirowski.

11:22

– ETS dopiero w dalekiej przyszłości obejmie rolnictwo, czego szczególnie boją się Holendrzy. Teraz do ETS wejdzie transport i budownictwo, co jest związane z rolnictwem – dodał europarlamentarzysta, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

11:20

– Widzimy, że w programach rozwoju obszarów wiejskich, że rolnicy wolą proste rozwiązania, jak panele fotowoltaicznych na dachach. Biogaz to najlepsze rozwiązanie przy decentralizacji energetyki na wsi. Wszędzie w Europie Środkowo-Wschodniej mamy takie samy bariery. Fit For 55 dotyczy głównie transportu i zmniejszaniu zużycia paliwa. Na wsi najwięcej energii zużywa się na potrzeby maszyn. Rolnicy powinni wykorzystywać biopaliwa zamiast paliw kopalnych – powiedział Istvan Kulmany, Instytut Ekonomiki Rolnictwa Węgier.

11:05

– Musimy iść w rozproszone źródła energii, ponieważ wtedy nie będą potrzebne aż tak ogromne środki na modernizację sieci. Niedługo zostanie zaprezentowany program AgroEnergia, która będzie wspierała rozwój energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich. Będziemy skupiać się na biogazowniach i małych elektrowniach wodnych. Będzie to ogłoszone przez min. Kurtykę i min. Pudę. Pula wsparcia będzie wynosiła ok. 200 mln złotych – zaznaczył zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.

10:58

– Unia Europejska wprowadziła system handlu emisjami, która wpływa na ceny energii z węgla. Dzisiaj fotowoltaika z pompą ciepła zwraca się w ciągu 6-7 lat, w następnych latach mamy prąd za darmo. Dzisiaj przejściowo jest tak, że węgiel jest cenny, bo podskoczyły ceny gazu, jednak w przyszłości gazociąg Nord Stream 2 będzie miał zupełnie inną opłacalność niż Nord Stream – powiedział europarlamentarzysta, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

10:44

– Jeśli chodzi o OZE, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest spory potencjał. Różne rodzaje wsparcia są ważne, jeśli chodzi o zmniejszanie zależności od paliw kopalnych. W latach 2014-2020 stworzyliśmy systemy wsparcia dla węgierskiego rolnictwa, by zwiększyć wykorzystanie OZE, np. instalując panele słoneczne na budynkach prywatnych i publicznych. Jest to istotne, ponieważ UE chce, by w 2030 roku połowa energii pochodziła ze źródeł odnawialnych – podkreślił Viktor Nagy, departament polityki rozwoju Ministerstwo Rolnictwa Węgier.

10:40

– Fit For 55 jest wyzwaniem dla wszystkich państw w UE. To dobry krok, jeśli chodzi o ochronę środowiska, ale w mniejszym stopniu dotyczy rolnictwa. Jesteśmy na początku drogi nikt nie ma jeszcze ostatecznych rozwiązań, musimy dzielić się doświadczeniami. Musimy być kreatywni w szukaniu rozwiązań. Polska i Węgry dobrze współpracują, jeśli chodzi o politykę rolną – zaznaczył Attila Nagy, departament polityki rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa Węgier.

10:30

– Czynnikiem, który wpływa na to, co się dzieje na polskiej wsi, są wysokie ceny energii. System EU ETS doprowadził do tego, że ceny energii będą rosnąć. Fotowoltaika i pompy ciepła stają się najtańszym źródłem energii i ciepła. Jest problem z zakładanymi zmianami regulacyjnymi, a ponad 80 procent jest za rozwojem energetyki prosumenckiej. Będzie problem wykluczenia energetycznego, tymi sprawami powinna się zajmować polityka społeczna, a nie energetyczna. W przeciwnym razie obarczamy politykę energetyczną czynnikami, które sprawiają, że jest ona mało sterowalna. Chodzi też o konkurencyjność polskiej gospodarki – powiedział Krzysztof Księżopolski adiunkt SGH, specjalista w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

10:15

– W 2015 roku podpisane zostało podpisane porozumienie paryskie, 3 lata później zostało to potwierdzone w Katowicach. Zgodziliśmy się, że będziemy dokonywać transformacji powoli. W tym samym czasie wiele państw europejskich odchodziło od paliw kopalnych, a my ciągle mamy wątpliwości, i jesteśmy sami w ogonie. 28 procent Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będzie szło do Polski, ale transformację w końcu trzeba zacząć. Polskie rolnictwo emituje mniej niż w innych krajach Europy, ale w małych miejscowościach spalane jest 10 mln ton węgla. Nikt nie mówi o zagrożeniu smogiem, ponieważ nikt tego nie mierzy. Węgrzy są w innej sytuacji, oni zareagowali – dodał europarlamentarzysta, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

10:11

– Unia Europejska powstała, bo potrzebna była wspólnota węgla i stali, żeby nie było wojny. W tamtych czasach wszyscy mieli wielkie elektrownie węglowe. Po tylu latach Europa Środkowo-Wschodnia jest w ogonie procesów, które zaszły na zachodzie Europy. Zachód zaczął odchodzić od paliw kopalnych, ponieważ to się po prostu opłacało, nikt nie mówił o ochronie klimatu i katastrofie, która nam grozi. Raport IPCC ostrzega, że możliwe, że jesteśmy już opóźnieni. Jeśli dojdzie do rozmrożenia Syberii, dojdzie do uwolnienia pokładów metanu, który jest o wiele gorszym gazem cieplarnianym. Zawsze będą ludzie, których nie da się przekonać, by uwierzyć w naukę – zaznaczył europarlamentarzysta, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

10:00

– OZE nie zastąpią energetyki systemowej. Kiedy to się stanie, powinno się to dziać jak najbardziej płynnie. Jest to rola ministra rolnictwa i każdego w rządzie, by zmiany te zachodziły jak najbardziej łagodnie. Wytwarzanie energii na własne potrzeby to dobry kierunek rozwoju. Warto wykorzystywać lokalne zasoby i potencjał wiatru i słońca, a gdzie to możliwe, także geotermii. Nie bez znaczenia dla odbiorców jest kwestia rachunków za energię. Ważne jest również to, by produkcja z OZE była dostosowana do lokalnych potrzeb. Należy też pamiętać, że powstawanie spółdzielni energetycznych jest procesem długotrwałym, i wymaga zgody poszczególnych członków spółdzielni – powiedział minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Grzegorz Puda.

9:58

– Widzimy szansę w OZE na poprawę życia na wsi i stworzenie nowych szans rozwojowych dla rolnictwa, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Z punktu widzenia rolnictwa, najważniejsze są te technologie OZE, które oprócz produkcji energii mogą bezpośrednio wspierać rolnictwo w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Szczególną wagę przywiązujemy do energetyki wodnej i biogazu, które naszym zdaniem są niedoceniane – zaznaczył minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Grzegorz Puda.

9:55

– Rolnictwo jest obszarem, w którym wiele zależy od pogody. Wykorzystuje ono energię ze źródeł odnawialnych, ale również w niewielkim stopniu emituje gazy cieplarniane. Niezrównoważone rolnictwo oparte na metodach przemysłowych przyczynia się do zwiększenia emisji. Kraje UE, które postawiły na takie rolnictwo, mają około 7-krotnie większe emisje niż Polska czy Węgry. Zielony Ład zachęca rolników do ograniczenia skutków zmian klimatu. Rolnictwo może być beneficjentem działań Unii Europejskiej, ale bez dialogu działania te mogą poskutkować zmniejszeniem konkurencyjności rolnictwa – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Grzegorz Puda.

9:45

– Komisja Europejska oczekuje, że każde państwo zwiększy ambicje klimatyczne. Wciąż istnieje wiele niejasności wokół strategii, ale kwestią negocjacji jest to, by polepszyć naszą współpracę. Należy stworzyć konkurencyjny sektor rolny, żeby innowacje i ochrona środowiska szły w parze. Jest to związane również z rozwojem odnawialnych źródeł energii – powiedział węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy.

9:30

Konferencja „Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” rozpoczęła się. Wydarzenie otwierają Artur Balazs oraz Krzysztof Podhajski.

Opracowali Wojciech Jakóbik, Michał Perzyński, Gabriela Cydejko

OZE i ochrona klimatu na obszarach wiejskich (TRANSMISJA)