Parlament Europejski chce podnieść cel redukcji emisji CO2 do 60 procent

7 października 2020, 09:30 Alert
parlament europejski
Parlament Europejski. Fot. BiznesAlert.pl

Parlament Europejski poparł w głosowaniu wiążący cel Unii Europejskiej, którym jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 60 procent do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Ustalenie ostatecznego celu redukcji

Parlament Europejski poparł w głosowaniu podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok do 60 procent w porównaniu do emisji z 1990 roku. Ten cel jest wyższy niż zaproponowany przez Komisję Europejską poziom redukcji emisji o „co najmniej 55 procent” w 2030 roku. Wykracza również poza poziom cięć popierany przez większość krajów członkowskich UE, które muszą wynegocjować z Parlamentem, aby uzgodnić ostateczny cel redukcji.

Rezolucja została przyjęta 392 głosami za przy 161 przeciw i 142 wstrzymujących się. Daje to mandat do negocjacji ostatecznego kształtu prawa klimatycznego z Radą, czyli państwami UE.

– Dzięki głosowaniu nad prawem klimatycznym, PE wysyła wyraźny sygnał o potrzebie ambicji w walce z kryzysem klimatycznym. Po ustaleniu stanowiska Rady powinniśmy być w stanie szybko podjąć decyzję o wprowadzeniu neutralności klimatycznej do 2050 roku. To przywództwo europejskie – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Neutralność klimatyczna

Parlament Europejski chce także, aby wszystkie państwa członkowskie osiągnęły neutralność klimatyczną do 2050 roku. Europosłowie chcą również, aby po przeprowadzeniu oceny skutków, Komisja zaproponowała cel pośredni na 2040 rok. Ma on pozwolić na sprawdzenie czy UE jest na dobrej drodze ku osiągnięciu celu na 2050 rok. Obecny cel unijny na 2030 rok to ograniczenie emisji o 40 procent. Głosowanie końcowe nad reportem ma odbyć się dzisiaj wieczorem, a wyniki poznamy jutro rano.

Bartłomiej Sawicki

AKTUALIZACJA: Dodano wynik głosowania. Godz. 9:30, 8.10. 2020.

Komisja PE chce neutralności klimatycznej do 2050 roku w każdym państwie UE