Pawlak: Nowa strategia PGE, czyli neutralność klimatyczna już w 2040 roku

29 sierpnia 2023, 14:15 Energetyka

PGE w zdecydowany sposób przyspiesza transformację energetyczną stawiając przed sobą cel uzyskania neutralności klimatycznej już w 2040 roku. To jedna z najbardziej ambitnych strategii przedstawionych przez europejski koncern energetyczny – ocenia dr inż. Karol Pawlak z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. 

PGE Elektrownia Opole. Fot. PGE
PGE Elektrownia Opole. Fot. PGE

Skrócenie aż o 10 lat terminu dochodzenia do pełnej zeroemisyjności to cel bardzo ambitny, biorąc pod uwagę obszar działania Grupy oraz zróżnicowanie spółek funkcjonujących w ramach PGE. Szczególnie, że cel ten musi zostać osiągnięty przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego, które jest dla największej polskiej grupy energetycznej sprawą priorytetową. Plan rozwoju obejmuje wszystkie najważniejsze obszary – od budowy nowych zero- i niskoemisyjnych źródeł czystej energii (OZE i atom), poprzez stabilizację energetyki zależnej od dostępności energii pierwotnej w postaci wiatru i słońca (magazyny energii) oraz elektrolizery (zielone paliwa) i zelektryfikowane ciepłownictwo, aż po zdigitalizowane dystrybucję (opomiarowana infrastruktura i inteligentne liczniki) oraz pakiet nowych, kompleksowych usług opartych na zmodernizowanej infrastrukturze energetycznej i teleinformatycznej (dla klientów indywidualnych/prosumentów oraz dla biznesu).

W okresie do 2030 roku Grupa PGE planuje łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 125 mld złotych, czyli o 50 mld więcej niż zakładała strategia sprzed aktualizacji. Z pewnością pozwoli to umocnić pozycję PGE jako lidera zielonej zmiany, rozbudowującego potencjał wytwórczy niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii wyposażonych w nowoczesne systemy magazynowania w dużej skali. Przedstawiona przez PGE aktualizacja strategii jednoznacznie identyfikuje wszystkie kluczowe wyzwania, jakie stoją przed polską energetyką. Warto zwrócić uwagę, że wskazana przez Grupę droga do zachowania konkurencyjności gospodarki opiera się na zielonej, czystej energii i rozwoju najnowocześniejszych rozwiązań oraz gruntownej digitalizacji sektora.

Na uznanie zasługuje fakt całościowego podejścia Grupy do transformacji sektora. Z jednej strony zastępowanie emisyjnej energetyki konwencjonalnej przez elektrownię jądrową, jako podstawę budowanego miksu energetycznego oraz niskoemisyjne źródła gazowe, jako stabilizację mniej zależnych od pogody odnawialnych źródeł wiatrowych i fotowoltaicznych. Z drugiej strony elektryfikacja sektora ciepłowniczego, który wymaga głębokiej przebudowy. Zgodnie z zaprezentowaną strategią, Grupa PGE definitywnie zakończy wykorzystywanie węgla w tym segmencie już w 2030 roku, a zmodernizowane systemy ciepłownicze będą wykorzystywać przede wszystkim potencjał technologii odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi. 

Bardzo dobrze należy ocenić plan budowy elektrolizerów i zagospodarowanie w ten sposób wytworzonych komponentów do produkcji nowoczesnych produktów, takich jak: paliwa syntetyczne, czy komponenty dla przemysłu chemicznego. Nie należy zapominać, że budowa OZE wymaga instalacji znacznie wyższych mocy niż szczytowe zapotrzebowanie krajowego systemu energetycznego ze względu na ograniczoną dostępność mocy w źródłach odnawialnych. Powstaną w związku z tym chwilowe nadwyżki energii, którą trzeba praktycznie zagospodarować i idealnie nadają się do tego celu instalacje elektrolitycznej produkcji wodoru. Pozyskane w ten sposób paliwo jest czyste i odnawialne, a co więcej, przy jego produkcji produktami ubocznymi są tlen i olbrzymie ilości ciepła.

Grupa PGE prezentując tak kompleksową strategię wskazuje kierunek, w którym powinna zmierzać polska energetyka, stanowiąc wzorzec do naśladowania dla innych koncernów energetycznych. Jedocześnie trzeba przyznać, że realizacja tej strategii będzie niezwykle trudna. Przebudowa systemów (elektroenergetycznych i ciepłowniczych), zmiana w podejściu do transformacji pracowników oraz odbiorców energii wymagać będzie olbrzymiego zaangażowania edukacyjnego i budowania świadomości roli energetyki w gospodarce oraz środowisku naturalnym.

Innym aspektem są zdolności do finansowania przedsięwzięć objętych strategią. Z pewnością tak szeroki plan wymagać będzie silnego wsparcia ze strony instytucji finansowych. Patrząc jednak na coraz ambitniejsze cele ujęte w strategii PGE, rynek finansowy prawdopodobnie pozytywnie przyjmie jasno nakreślone kierunki transformacji. To powinno szerzej otworzyć przed PGE perspektywa przyspieszenia inwestycji dzięki dodatkowym środkom pozyskiwanym z rynku na transformację polskiej energetyki.

PGE zapowiada szybsze odejście od węgla i więcej OZE