PGE ma kredyt EBI na lądowe farmy wiatrowe nad Bałtykiem

13 stycznia 2020, 07:00 Alert

Polska Grupa Energetyczna podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł mającą wesprzeć projekt budowy nowych lądowych farm wiatrowych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce o nazwie Klaster. W listopadzie 2019 roku EBI przyjął nową politykę inwestycji w sektor energetyczny i chce wycofać się ze wspierania paliw kopalnych, w tym gazu, po 2021 roku. Mimo to chce zwiększyć zaangażowanie w Polsce w inwestycje zeroemisyjne.

Podpisanie umowy między PGE a EBI. Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Lilyana Pavlova, wiceprezes EBI, nadzorująca działalność w Polsce i w krajach objętych polityką spójności.. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Podpisanie umowy między PGE a EBI. Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Lilyana Pavlova, wiceprezes EBI, nadzorująca działalność w Polsce i w krajach objętych polityką spójności.. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Umowa na farmy wiatrowe nad Bałtykiem

Kredyt ma pomoc w realizacji projektu Klaster. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II. Ich łączna moc zainstalowana sięgnie do 97 MW. EBI zdecydował się wesprzeć projekt PGE, traktując go jako długoterminowe zaangażowanie polskiej spółki w inwestycje w odnawialne źródła energii. EBI jest przekonany, że inwestycje jak ta, wesprą dekarbonizację polskiego sektora energetycznego. Europejski Bank Inwestycyjny zaakceptował pożyczkę na rzecz budowy trzech farm wiatrowych jeszcze jesienią 2019 roku. Formalne podpisanie umowy odbyło się w czwartek 9 stycznia 2020 roku w luksemburskiej siedzibie Banku. Wiatraki projektu Klaster znalazły się wśród zwycięzców aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki  w listopadzie 2018 roku dla nowych wiatraków i instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW.

EBI dofinansuje budowę farmy wiatrowej PGE

Połowa wartości projektu od EBI

Umowa obejmuje współfinansowanie projektu budowy farm wiatrowych na lądzie realizowanego przez PGE Energia Odnawialna, spółkę z Grupy PGE. Kredyt zakłada udostępnienie PGE przez EBI celowej linii kredytowej na okres do 17 lat na kwotę stanowiącej ok. 50 procent wartości projektu. Kredyt udzielany przez EBI jest jednym z elementów pozyskiwania nowych źródeł finansowania inwestycji PGE w odnawialne źródła energii (OZE). PGE uzyskuje dzięki umowie nisko oprocentowany kredyt na zielone inwestycje, a EBI realizuje postanowienia udziałowców w sprawie inwestycji w zeroemisyjne projekty dzięki temu, że inwestycja polska wpisuje się w 100 procentach w cel OZE przyjęty przez bank.

Transformacja energetyczna PGE

PGE przedstawiła w ramach rozmów z EBI plan zmiany miksu energetycznego w kierunku większego udziału OZE. EBI bierze pod uwagę możliwość udzielenia kolejnego wsparcia PGE w tym zakresie. Oba podmioty zapowiedziały aktywny dialog na temat planu dekarbonizacji i dalszego wsparcia transformacji Grupy.

W ciągu niecałej dekady roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE z wiatru wzrosła z 0,1 TWh w 2011 roku do ponad 1 TWh „obecnie”. PGE chce do końca tej dekady wybudować ok. 5 GW mocy OZE. Pierwsza farma wiatrowa PGE na Morzu Bałtyckim o mocy 1 GW ma powstać do 2026 roku, a kolejne 1,5 GW offshore – do 2030 roku. Do tego czasu PGE chce również wybudować do 2,5 GW fotowoltaiki. PGE chce wydać ok. 1 mld euro na dwa bloki gazowo – parowe w Elektrowni Dolna Odra. Wartość inwestycji zero- i niskoemisyjnych PGE to 13 mld euro.

– Dzięki wsparciu EBI zmierzamy do zakończenia inwestycji w nowe moce wiatrowe na lądzie. Ambicją PGE jest osiągnięcie 25 procent udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2030 roku. Zamierzamy osiągnąć ten cel m. in. dzięki realizacji kolejnych zielonych inwestycji – podkreślił Henryk Baranowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, po podpisaniu umowy z Bankiem.

– Z zadowoleniem przyjmujemy plany inwestycyjne PGE. Jesteśmy także zadowoleni z zaangażowania PGE w rozwój bardziej zrównoważonego portfela wytwórczego poprzez dedykowany program inwestycji w odnawialne źródła energii. Planowane działania przyczynią się do stopniowej dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego. Transformacja ta niewątpliwie przyniesie ogromne korzyści nie tylko polskiej gospodarce, ale dzięki czystszemu środowisku również jej obywatelom – powiedziała Lilyana Pavlova, wiceprezes EBI, nadzorująca działalność w Polsce i w krajach objętych polityką spójności.

Projekt Klaster

Nakłady inwestycyjne na projekt budowy kompleksu farm wiatrowych Klaster szacowane są na 545 mln zł. Farmy mają powstać w północno-zachodniej części Województwa Zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Ich budowa rozpoczęła się w lutym 2019 roku. Powinny rozpocząć wytwarzanie energii przed zakończeniem pierwszego półrocza 2020 roku.

Kolejne projekty mogą zyskać wsparcie EBI

Z informacji BiznesAlert.pl wynika, że Bank traktuję projekt Klaster jako inwestycję wzorcową. Bank jest rozmawia także z kolejnymi firanami na temat inwestycji w projekty zeroemisyjne w Polsce. Klaster był w momencie zawierania umowy między PGE a EBI pierwszym pierwszym projektem energetycznym tego typu zatwierdzonym już po przyjęciu nowej polityki kredytowej banku dla sektora energetycznego z listopada 2019 roku. Bank chce wycofać się ze wspierania paliw kopalnych, w tym gazu, po 2021 roku. Mimo to chce zwiększyć zaangażowanie w Polsce w inwestycje zeroemisyjne.

Bartłomiej Sawicki

Transformacja energetyczna bez dodatkowych środków pozostanie tylko sloganem (RELACJA)