Program monitoringu łopat wiatrowych na farmach PGE EO odniósł sukces

6 października 2020, 19:45 Alert
oze wiatr
Fot. PGE

PGE Energia Odnawialna wdrożyła laserowy system do badania stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Nowoczesne rozwiązanie pomiarowe pozwala na szybką identyfikację anomalii występujących podczas pracy turbiny. Umożliwi to podjęcie wyprzedzających działań, które zapobiegną kosztownym i długotrwałym naprawom – podaje spółka.

PGE Energia Odnawialna podkreśla, że uszkodzenia materiałowe wirników turbin wiatrowych wynikające z ich codziennej, wieloletniej eksploatacji oraz zniszczenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi i wadami produkcyjnymi, to problemy, z którymi powszechnie borykają się operatorzy farm wiatrowych. Tego typu awarie nie generują długotrwałych i kosztownych przestojów turbin wiatrowych, pod warunkiem, że są objęte sprawnym i kompleksowym diagnozowaniem. Aby wprowadzić usprawnienia w tym obszarze spółka PGE Energia Odnawialna zaangażowała się w projekt, którego celem było opracowanie systemu zdalnej kontroli stanu technicznego łopat turbin wiatrowych.

– Zależało nam na stworzeniu nowoczesnego narzędzia pozwalającemu na wczesne wykrycie awarii. Dzięki temu skróci się czas poświęcany na ich naprawę, niższe będą wynikające z tego koszty, a to z kolei pozwoli na zwiększenie produktywności farm wiatrowych – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt badawczo-rozwojowy, do którego dołączył polski start-up Scanway, został zrealizowany w oparciu o infrastrukturę PGE Energia Odnawialna i zintegrował innowacyjne techniki zdalnego pomiaru 3D (opracowane przez Scanway) z nowoczesną strukturą zarządzania danymi pomiarowymi pod kątem definiowania nieprawidłowości na powierzchni łopat. – Nowatorskie narzędzie było testowane podczas kampanii pomiarowych na turbinach Enercon E70 E4 oraz Vestas V100 znajdujących się na farmach wiatrowych Kamieńsk oraz Resko II. Celem pomiarów była weryfikacja, czy metoda pomiarów 3D jest możliwa do zastosowania na obiektach wielkogabarytowych, takich jak turbiny wiatrowe, oraz czy pomiary dostarczają satysfakcjonujących danych – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński