PGE: Inwestycja Niemców w Szczecinie będzie niepotrzebnym obciążeniem finansowym

25 listopada 2020, 07:15 Alert

Polska Grupa Energetyczna (PGE) uważa, że zgoda na przystąpienie Szczecina do spółki New Cogen jest decyzją wbrew interesom mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. – EC Szczecin i EC Pomorzany posiadają duże rezerwy, które byłyby w stanie wygenerować ciepło i w pełni zabezpieczyć zapotrzebowanie miasta. Inwestycja New Cogen jest zbędna i będzie stanowić nieuzasadnione obciążenie finansowe – podaje PGE.

Elektrociepłowna Gorzów należąca do PGE, fot.: PGE
Fot.: PGE

Obciążenie finansowe

Polska Grupa Energetyczna wydała oświadczenie, w którym podtrzymuje, że inwestycja New Cogen jest zbędna i będzie stanowić nieuzasadnione obciążenie finansowe. – W Szczecinie nie ma potrzeby budowy kolejnej elektrociepłowni – istniejące i niedawno zmodernizowane jednostki ciepłownicze PGE, czyli biomasowa EC Szczecin i kogeneracyjna EC Pomorzany, posiadają duże rezerwy, które byłyby w stanie wygenerować ciepło dla miasta i w pełni zabezpieczyć jego zapotrzebowanie. Pełne wykorzystanie jednostek PGE miałoby korzystny wpływ na poprawę parametrów pracy oraz ekonomikę produkcji i jednocześnie nie wymagałoby żadnych dodatkowych nakładów ze strony Miasta Szczecin – czytamy.

Władze Szczecina chcą nowej kogeneracji. PGE ostrzega przed stratami

PGE uważa, że węglowa ciepłownia Dąbska powinna zostać wygaszona z uwagi na jej wysoką emisyjność i szkodliwość dla miasta. – Ciepłownia Dąbska, po realizacji planowanej inwestycji, nadal w 85 procentach będzie produkować ciepło i energię elektryczną z węgla, co jest niekorzystne dla Mieszkańców Miasta. Po inwestycji, produkcja z gazu będzie wynosić tylko 15 procent. Dlatego nie jest to inwestycja ekologiczna – tak jak chcieliby ją widzieć włodarze miasta. Jest to tylko sposób na uniknięcie spełnienia kosztownych wymagań dotyczących ograniczenia emisji. Ta inwestycja nie poprawi w żaden sposób jakość powietrza w mieście, a jedynie pozwoli spółce New Cogen na zaoszczędzenie milionów złotych kosztem zdrowia mieszkańców Szczecina – zaznacza spółka.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Polsko-niemiecki bój ciepłowników o Szczecin