PGE i Gmina Kleszczów wybudują jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce

5 lipca 2021, 15:45 Alert
Farma fotowoltaiczna Lesko, PGE. Fot. PGE Energetyka Odnawialna
Farma fotowoltaiczna Lesko, PGE. Fot. PGE Energetyka Odnawialna

PGE Energia Odnawialna wybuduje z Gminą Kleszczów jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycję o mocy 50 MW zrealizuje spółka celowa PGE Soleo1. Zgodnie z umową joint venture, PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów będą miały w niej po 50 procent udziałów.

Elektrownia słoneczna powstanie do końca 2022 roku na 50 ha gruntów należących do Gminy Kleszczów. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy osiągnie poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tysięcy gospodarstw domowych. PGE i PGE Energia Odnawialna oraz Gmina Kleszczów zrealizują inwestycję w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

– Umowa z Gminą Kleszczów na budowę nowej farmy fotowoltaicznej jest częścią realizowanego przez Grupę PGE Programu Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatów. Zakłada on uruchomienie szeregu inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią Elektrownię Bełchatów. Oprócz uruchomienia farmy fotowoltaicznej, Grupa PGE zrealizuje w regionie także inwestycje wiatrowe oraz zbuduje magazyny energii. We wrześniu natomiast otwarte zostanie Centrum Rozwoju Kompetencji, którego jednym z głównych celów będzie przekazywanie wiedzy i umiejętności o odnawialnych źródłach energii – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Z perspektywy Gminy Kleszczów, budowa farmy fotowoltaicznej jest kontynuacją działań na rzecz środowiska naturalnego. Od kilku lat samorząd dofinansowuje mieszkańcom m.in. zakup i montaż instalacji OZE. – Uruchomienie elektrowni słonecznej pozwoli zasilić budżet gminy wpływami z podatków od nieruchomości, opłat z tytułu dzierżawy oraz zysków wypracowanych przez spółkę PGE Soleo 1. Jest to szczególnie ważne w perspektywie nieuchronnego wygaszania wydobycia węgla z odkrywki położonej na terenie naszej gminy oraz w związku z ogłoszonymi już planami wyłączania z eksploatacji kolejnych bloków Elektrowni Bełchatów – mówi Sławomir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Veolia będzie pracować przy tworzeniu dachów solarnych