Dzień dostawcy PGE Baltica pod znakiem poszukiwania partnerów do offshore

8 grudnia 2020, 07:00 Alert
Offshore PGE Baltica
Offshore. Fot. PGE Baltica

PGE Baltica organizuje dzień dostawcy, podczas którego będzie poszukiwać potencjalnych kontrahentów przy offshore.

Warsztaty łańcucha dostaw

PGE Baltica informuje, że warsztaty informacyjne dla dostawców produktów i usług oraz spółek projektowych odbędą się 14 grudnia o godz. 13:00 w formie zdalnej.

Warsztaty mają przybliżyć do budowy projektów offshore, a te z kolei do realizacji nowej strategii Grupy PGE. Strategia podkreśla rolę morskiej energetyki wiatrowej w dochodzeniu do celu neutralności klimatycznej Grupy PGE w 2050 roku. Zdaniem PGE, łańcuch dostaw inwestycji energetycznych na morzu może stać się polską specjalizacją eksportową. Spółka przypomina, że obecnie większość polskich firm z branży offshore, którzy już teraz są światowej klasy producentami komponentów do realizacji tego typu inwestycji, zajmuje się tylko eksportem. – Skala ich działalności mogłaby być zdecydowanie większa, gdyby powstał rynek krajowy. PGE chce wykorzystać ten potencjał do realizacji Programu Morskich Farm Wiatrowych PGE, który będzie realizowany z jak najistotniejszym udziałem polskich wykonawców – podkreśla spółka.

PGE Baltica tłumaczy, że głównym celem spotkania pod nazwą Suppliers Day będzie przedstawienie potencjalnym kontrahentom kluczowych planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej oraz omówienie procedur związanych z postępowaniami zakupowymi. Organizatorem wydarzenia jest PGE Baltica.Spotkanie odbędzie się w formie transmisji wideo, w ramach której przedstawiciele PGE Baltica omówią prezentację oraz odpowiedzą na pytania uczestników zadawane poprzez czat online. Wydarzenie zostanie poprowadzone zarówno po polsku, jak i angielsku.

O spółce PGE Baltica

Program Offshore w Grupie Kapitałowej PGE zakłada w pierwszej fazie budowę trzech farm wiatrowych:
– Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW.
– Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW.
– Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna. Program Offshore zakłada wybudowanie do 2040 roku morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW, co czyni Grupę liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Poza rozpoczętymi projektami o łącznej moc do ok. 3,5 GW, grupa planuje pozyskanie ok. 3 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku w kolejnym etapie.

PGE Baltica/Bartłomiej Sawicki

Wszystkie aspekty offshore na CEDE 2020 (RELACJA)