PGE przygotowuje krakowską elektrociepłownię do rynku mocy

4 sierpnia 2020, 12:00 Alert
PGE Energia Ciepła, Elektrociepłownia Kraków. PGE Energia Ciepła
PGE Energia Ciepła, Elektrociepłownia Kraków. PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła, właściciel krakowskiej elektrociepłowni i spółka z Grupy Kapitałowej PGE przeznaczy w najbliższym czasie niemal 20 mln zł na działania inwestycyjno-modernizacyjne prowadzone w ramach dostosowania krakowskiego zakładu do wymagań rynku mocy.

Większe zyski z rynku mocy

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie prace modernizacyjno-remontowe mające na celu zwiększenie elastyczności produkcji w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

PGE Energia Ciepła podkreśla, że działania, które są prowadzone rozszerzą katalog oferowanych przez nas usług na Rynku mocy. – Oznacza to, że po zakończeniu prac modernizacyjno-inwestycyjnych nasze aktywa zapewnią  dodatkową moc elektryczną w sytuacjach niedoboru energii w ogólnokrajowym systemie energetycznym, oferując zarówno na pierwotnym jak i na wtórnym rynku mocy ponad 1400 MW mocy dyspozycyjnej netto – wyjaśnia Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Od przyszłego roku wszystkie cztery bloki energetyczne zainstalowane w krakowskiej elektrociepłowni będą dostosowane do świadczenia usług na Rynku mocy, a w latach 2022-2024 łączna całoroczna moc zgłoszona do dyspozycji na tym Rynku wyniesie 290 MW netto. Prowadzone prace oprócz oferty całorocznej, pozwolą krakowskiej elektrociepłowni oferować dodatkową moc na aukcjach kwartalnych.

-Obowiązek mocowy – czyli gotowość na wyprodukowanie zadeklarowanej ilości energii elektrycznej przez krakowską elektrociepłownię – musi zostać spełniony nie tylko podczas chłodnych dni, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, ale również w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur. Podczas upalnych dni woda chłodząca, która zasila układy chłodzenia bloków energetycznych osiąga nawet 34°C i właśnie do takich warunkach dostosowujemy nasze urządzenia – mówi Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

PGE tłumaczy, że udział w rynku mocy wiąże się z dodatkowymi przychodami dla elektrociepłowni, a to z kolei ma pomóc spółce realizować przyszłe inwestycje zmierzające do wyłączenia z eksploatacji bloków węglowych. – W związku z tym tak zaplanowaliśmy te inwestycje, tak aby elektrociepłownia w Krakowie mogła wspierać działania Grupy Kapitałowej PGE na rynku mocy już w 2021 – dodaje Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

Czego będą dotyczyć prace?

Elektrociepłownia w Krakowie posiada zamknięty układ chłodzenia z dwoma chłodniami kominowymi zapewniającymi schłodzenie o 9°C wody chłodzącej przy maksymalnym obciążeniu hydraulicznym. Dostosowanie urządzeń do Rynku mocy wymaga nakładów inwestycyjnych m.in. przywrócenia zdolności odbioru ciepła (czyli ciepła powstającego w efekcie procesów przemysłowych, które zachodzą w elektrociepłowni) przez układy chłodzenia bloków energetycznych oraz chłodni kominowych. Pakiet najważniejszych zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do końca 2021 to m.in.: modernizacja pomp wody chłodzącej, układu chłodzenia generatorów, zabudowa nowych wymienników ciepła typu woda-woda oraz modernizacja chłodnic oleju smarnego dla turbozespołów.

Kogeneracja w Krakowie

Ciepło krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła jest wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji co oznacza, że podczas jednego procesu technologicznego produkowana jest równocześnie energia cieplna oraz energia elektryczna.
Krakowska elektrociepłownia została zaprojektowana w ten sposób, aby przede wszystkim zapewniać dostaw energii cieplnej.

Planowane remonty

Niezależnie od tych prac – jak co roku latem – prowadzone są także modernizacje i remonty. Są to m.in. remont kapitalny bloku nr 2 oraz bloku nr 4, remont chłodni kominowej, remont urządzeń wspomagających proces produkcyjny, a także prace związane z przyjętą strategią dostosowania instalacji krakowskiej elektrociepłowni do wymogów określonych w Konkluzjach BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (tj. LCP).

O Rynku mocy

Zapotrzebowanie na energię elektryczną zgodnie z prognozami będzie rosło. Od przyszłego roku Rynek energii stanie się dwutowarowy – nowością (obok rynku energii elektrycznej) będzie Rynek mocy. Rynek mocy mial za zadanie wspomóc przedsiębiorstwa energetyczne w budowie nowych oraz w modernizacji istniejących aktywów wytwórczych. Uczestnicy rynku mocy, którzy na podstawie konkurencyjnych aukcji zobowiązani są dostarczać moc do systemu w okresach zagrożenia otrzymają wynagrodzenie nie tylko za dostarczoną energię, ale również za gotowość do jej produkcji i dostawy. Zgodnie z odpowiednią ustawą, aukcje będą wygrywają najtańsze oferty. Rynek mocy zakłada uczestnictwo zarówno ofert krajowych wytwórców jak i zagranicznych. Na podstawie zawartych w wyniku aukcji kontraktów, źródła wytwórcze w określonym czasie muszą dysponować odpowiednią mocą, tak aby jeśli tylko pojawi się zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, były gotowe do jej wytwarzania i dostawy.

PGE Energia Ciepła

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE posiada ok. 25 procent. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 13 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Zgierz, spółka jest obecna także  w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej w Krakowie.
Wytwarza ponad 70 procent ciepła dostarczanego mieszkańcom Krakowa.

Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki

PGE rozbuduje kopalnię Turów o dodatkowy ciąg transportowy węgla do elektrowni