Wiatraki PGE dały 15 procent więcej energii. Wyniki z pierwszego półrocza

16 września 2020, 06:00 Alert
oze Polska Grupa Energetyczna PGE
Farma wiatrowa PGE. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Polska Grupa Energetyczna opublikowała wyniki finansowe i operacyjne z pierwszego półrocza 2020 roku. Według niej „potwierdzają one słuszność transformacji”.

Grupa prezentuje niższe wyniki segmentu Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 774 mln zł, spadek o 63 proc. rok do roku) i Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 493 mln zł, spadek o 36 proc. rok do roku) głównie w związku ograniczeniem liczby darmowych uprawień do emisji CO2 oraz z wyższymi kosztami ich zakupu.

Grupa PGE informuje, że nadal prowadzi dywersyfikację portfolio wytwórczego w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku i wspierającym rozwój energetyki wiatrowej i słonecznej. W I półroczu 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 15 procent więcej energii elektrycznej niż w analogicznym okresie w 2019 roku, osiągając wynik 0,8 TWh.

– Wyniki operacyjne i finansowe generowane w segmencie energetyki węglowej potwierdzają słuszność transformacji grupy w kierunku nisko i zeroemisyjnym – stwierdza spółka.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Jakóbik

Greenpeace domaga się transformacji energetycznej od PGE, a ta odpowiada