Pół miliarda złotych rocznie albo strajk. PGE ostrzega przed paraliżem przez związki zawodowe

14 grudnia 2020, 08:30 Alert
Logo PGE BiznesAlertpl
Logo PGE. Fot. BiznesAlertpl

Polska Grupa Energetyczna uznała żądania związków zawodowych za nierealistyczne. Żądają podwyżek o 500 zł i zatrudnienie dodatkowych 700 pracowników w 2020 roku. PGE szacuje koszt spełnienia tych żądań na ponad 450 mln zł rocznie. – W innym wypadku Związki Zawodowe PGE grożą nielegalnym strajkiem – czytamy w komunikacie grupy.

Związkowcy chcieliby także każdorazowo zatwierdzać zmiany organizacyjne i własnościowe w PGE. Spółka ostrzega przed paraliżem decyzyjnym, który „uniemożliwi przeprowadzenie transmisji energetycznej.

– PGE uznaje zgłoszone żądania Związków Zawodowych za  nierealne i niebiorące pod uwagę obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej Polski, związanej z pandemią oraz kondycji finansowej Grupy Kapitałowej  PGE. Priorytetem dla zarządu PGE jest utrzymanie miejsc pracy i poziomu wynagrodzeń dla pracowników Grupy PGE. W sytuacji, kiedy z powodu pandemii wiele osób dotyka utrata pracy a niektóre branże walczą z problemami, żądania podwyżek i dodatkowego, nieuzasadnionego biznesową koniecznością zatrudniania ludzi jest nieodpowiedzialne i niesolidarne – czytamy w stanowisku grupy.

Polska Grupa Energetyczna/Wojciech Jakóbik

Nowa strategia PGE, czyli cała para w zielony gwizdek (RELACJA)