Słabe zainteresowanie pierwszymi aukcjami OZE

3 grudnia 2019, 11:00 Alert
energetyka oze wiatrak Holandia
OZE. Fot. Pixabay

Aukcja na sprzedaż energii z OZE, przeprowadzona 25 listopada, zakończyła się bez rozstrzygnięcia z powodu złożenia przez uczestników mniej niż trzech ważnych ofert spełniających wymagania – poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Drugiej aukcji nie trzeba było unieważniać, ale wpłynęło tylko trzy oferty.

W aukcji mogli wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący instalacje biomasowe i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Mogły to być instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów, ale także instalacje termicznego przekształcania odpadów i instalacje spalania wielopaliwowego. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana podczas aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

26 listopada odbyła się z kolei aukcja dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 1 MW. W tej aukcji wpłynęły trzy oferty, a dwie wygrały aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 617,50 zł/MWh, a maksymalna 633,90 zł/MWh. Aukcje wygrały spółki Bioelektrownia Buczek i Polskie Biogazownie „Energy – Żórawina”. W ramach tej aukcji na lata 2020-2029 sprzedanych zostało 219,8 GWh energii o łącznej wartości 138 mln zł. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła być sprzedana w drodze tej aukcji wynosiła ponad 3,4 TWh (wartość: 2,2 mld zł).

Kolejne aukcje dla instalacji istniejących odbywają się w dniach 2-4 grudnia. Aukcje dla nowych instalacji odbędą się w terminach 5-13 grudnia.

Polska Agencja Prasowa

Rusza pierwsza aukcja OZE w tym roku