Pietrewicz: Węgiel pozostanie kluczowym surowcem dla Polski

10 kwietnia 2014, 11:14 Energetyka
Jerzy Pietrewicz

Rola i perspektywy wykorzystania węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polsce to główny temat VIII Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego. W kongresie, który odbył się w dniach 7-9 kwietnia 2014 roku w Bełchatowie, udział wziął wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz.

Wiceminister podkreślił, że efektywność energetyczna pozostaje priorytetem polskiej polityki energetycznej. – Udział węgla kamiennego i brunatnego w bilansie wytwarzania energii elektrycznej będzie się zmniejszał m. in. wskutek wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz uruchomienia energetyki jądrowej.  Węgiel pozostanie jednak surowcem kluczowym dla zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego  – powiedział. – Prognozy wskazują że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło, nawet przy uwzględnieniu znaczącego postępu efektywności energetycznej – dodał.

Wiceminister przypomniał, że w Ministerstwie Gospodarki trwają pracę nad aktualizacją Polityki energetycznej. – Najważniejsze zadania i cele m.in. zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa konkurencyjności sektora energetycznego i całej gospodarki pozostają niezmienne. Musimy jednak uwzględnić zmiany jakie dokonują się w tej branży – ocenił wiceminister.

***

VIII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego pod hasłem „Węgiel Brunatny – szanse i zagrożenia” został zorganizowany przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A wraz z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Bełchatowie. W kongresie udział wzięli przedstawiciele środowisk górniczego, energetycznego i naukowego.