PKEE: Polska koalicja moderuje ambicje klimatyczne w kluczowym gremium

21 listopada 2016, 11:00 Energetyka
Elektrownia w Opolu
Elektrownia w Opolu / fot. PGE

Polski Komitet Energii Elektrycznej wprowadza do stanowiska EURELECTRIC potrzebę rekompensaty dodatkowych  kosztów związanych z reformą systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 dla polskiej elektroenergetyki.

W dniu 17 listopada br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów stowarzyszenia EURELECTRIC, skupiającej członków zarządów największych firm elektroenergetycznych w Europie. Główną dyskutowaną kwestią było przyjęcie stanowiska EURELECTRIC (stanowiska tej organizacji mają spory wpływ na kształt unijnych regulacji w zakresie elektroenergetyki)  w  kwestii reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (UE ETS). Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) na posiedzeniu reprezentowała Pani Marta Gajęcka, Wiceprezes PKEE oraz Wiceprezes PGE S.A.

W trudnej dyskusji trwającej wiele tygodni na forum EURELECTRIC, największe koncerny energetyczne w Europie podkreślały silną potrzebę szybkiego zmniejszenia podaży uprawnień do emisji CO2 w systemie UE ETS prowadzącego do wzrostu ceny pozwoleń, poprzez zaostrzenie tempa spadku unijnej puli oraz podwojenie wolumenu uprawnień trafiającego do tzw.  rezerwy stabilizacyjnej (ang. Market Stability Reserve). Poza wymiarem ochrony klimatu takie działanie ma podtekst biznesowy, gdyż zwiększa rentowność elektrowni gazowych oraz źródeł niskoemisyjnych, które stanowią znaczący udział w strukturze paliwowej europejskich gigantów.

W tych niesprzyjających zwłaszcza dla polskiej energetyki uwarunkowaniach, w poszukiwaniu kompromisowych rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich firm energetycznych w Europie widoczna była istotna i konstruktywna  rola PKEE. Komitet zbudował trwałą koalicję sześciu krajowych stowarzyszeń branży elektroenergetycznej (Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Grecja, Polska, Rumunia), podkreślających, że zaostrzenie regulacji klimatycznych musi odbywać się w sposób bezkosztowy dla sektorów energetycznych państw uboższych, opartych w dużej mierze na paliwach kopalnych.

W efekcie działań tych sześciu stowarzyszeń Rada EURELECTRIC przyjęła wyważone stanowisko, w którym – rekomendując zaostrzenie systemu ETS – stwierdza się równolegle potrzebę proporcjonalnego zwiększenia mechanizmów kompensacyjnych, przewidzianych w aktualnym projekcie rewizji dyrektywy. A więc większego,  nieodpłatnego przydziału uprawnień (derogacji CO2) oraz Funduszu Modernizacyjnego – w związku z dodatkowymi kosztami zakupu droższych uprawnień do emisji oraz potrzebą większych inwestycji w technologie niskoemisyjne. W oficjalnie publikowanym przed posiedzeniem Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego w dniu 8 grudnia br. stanowisku EURELECTRIC, wskazane będą konkretne dodatkowe koszty inwestycyjne i operacyjne dla polskiego sektora związane z propozycją wprowadzenia regulacji zwiększających ceny CO2 oraz postulat ich rekompensaty w formie zwiększonych kompensacji i dofinansowania inwestycji w sektorze ze zwiększonych przychodów z aukcji uprawnień do emisji.

Na koniec warto podkreślić, że wspomniana wyżej koalicja, stowarzyszeń branży elektroenergetycznej z sześciu krajów UE, została zawiązana – z inicjatywy PKEE – już kilka miesięcy temu. W efekcie ta koalicja już kilka razy zajmowała wspólne stanowisko dotyczące działań i prac podejmowanych przez EURELECTRIC i związanych z unijną polityką klimatyczno-energetyczną (było to stanowisko zbieżne z interesem Polski), m.in. z planowaną reformą EU ETS. Dzięki temu głos polskiej branży elektroenergetycznej w tych kwestiach był w EURELECTRIC zdecydowanie silniejszy i miał większy wpływ na jego działania oraz stanowiska.