Podatek od śladu węglowego uderzy w Rosję

29 lipca 2020, 06:30 Alert
Komin w Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert
Komin w Elektrowni Kozienice. Fot. BiznesAlert

Podatek od śladu węglowego to rozwiązanie rozważane w Unii Europejskiej w celu obciążenia kosztami emisji CO2 podmiotów dostarczających produkty na jej terytorium, w tym surowce energetyczne. Rosja może na nim stracić miliardy dolarów.

Boston Consulting Group obliczyła, że wprowadzenie podatku od śladu węglowego w Unii Europejskiej uderzy najmocniej w Rosję. Jej firmy mogą stracić nawet 3-4,8 mld dolarów rocznie. Jeżeli prawo wejdzie w życie w 2022 roku, Rosjanie stracą w pierwszym roku jego obowiązywania do 3,6 mld euro. W 2030 roku będzie to 8,2 mln euro, a skumulowana suma kosztów sięgnie 50,6 mld euro.

Podatek od śladu węglowego, czyli tzw. carbon border tax, jest rozważany w Unii Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki europejskiej obciążonej kosztami polityki klimatycznej poprzez nałożenie obciążeń na podmioty spoza Unii.

Wiedomosti/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Warto rozmawiać o podatku od śladu węglowego